Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

მსოფლიო სამეცნიერო სიახლეები

Musical sensor shows bad medicine plays false note

( University of California - Riverside ) A new sensor based on a 3,000 year old African musical instrument can be used to identify substances, including a poisonous chemical sometimes mistakenly added to medicines. The mbira sensor, which can be constructed from off-the-shelf or discarded materials, could offer pharmacists and consumers in the developing world inexpensive protection from counterfeit and adulterated drugs.
კატეგორიები: ახალი ტექნოლოგიები

Requiring physical activity classes help sedentary college students be more active

EurekAlert! – Social & Behavioral Science - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( Oregon State University ) Requiring physical activity classes in college encourages sedentary students to become more active, while elective classes tend to draw those who are already motivated, new research from Oregon State University has found.

NEJM perspective: How state attorneys general can protect public health

EurekAlert! – Social & Behavioral Science - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( New York University ) To protect the public from harmful products, legal action can be used against industries, one example of which -- a settlement with the tobacco industry -- offers useful lessons for confronting several of today's public health epidemics.

Wearable ultrasound patch monitors blood pressure deep inside body

( University of California - San Diego ) A new wearable ultrasound patch that non-invasively monitors blood pressure in arteries deep beneath the skin could help people detect cardiovascular problems earlier on and with greater precision. In tests, the patch performed as well as some clinical methods to measure blood pressure. Applications include real-time, continuous monitoring of blood pressure changes in patients with heart or lung disease, as well as patients who are critically ill or undergoing surgery.

A mere drop of blood makes skin cells line up

( Eindhoven University of Technology ) A team of researchers from Oslo University Hospital performed experiments on blood-deprived cells that were subsequently exposed to blood serum. Remarkably, all the cells started to move and grow in the same direction as soon as the blood serum was added. Researchers from Eindhoven University of Technology developed a matching simulation model, revealing new insights into the mechanisms of wound healing. The results were published in the journal Nature Communications this week.

A new platform for research and industry collaborations in artificial intelligence

( InSilico Medicine, Inc. ) To accelerate the adoption of AI in healthcare, improve transparency and promote collaboration, leading members of the AI community have come together to collaborate and establish the Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare (AAIH), an industry-wide research collaboration platform. The AAIH will foster research collaborations, improve data sharing, and promote key research results to accelerate biomedical research while implementing and adhering to high standards.

Enabling 'internet of photonic things' with miniature sensors

( Washington University in St. Louis ) Swapping electrons for photons, researchers in the School of Engineering & Applied Science have developed wireless sensors which are not subject to electromagnetic interference and are smaller and generally more flexible than the currently electronics-based technology.

Nano-sandwiching improves heat transfer, prevents overheating in nanoelectronics

( University of Illinois at Chicago ) Sandwiching two-dimensional materials used in nanoelectronic devices between their three-dimensional silicon bases and an ultrathin layer of aluminum oxide can significantly reduce the risk of component failure due to overheating, according to a new study published in the journal of Advanced Materials led by researchers at the University of Illinois at Chicago College of Engineering.

Researchers optically trap, move and analyze living cells with laser/microscope combo

( The Optical Society ) A new instrument lets researchers use multiple laser beams and a microscope to trap and move cells and then analyze them in real-time with a sensitive analysis technique known as Raman spectroscopy.

New combination treatment targets pre-leukemia stem cells

( University of Colorado Anschutz Medical Campus ) Omacetaxine (to block protein synthesis) with venetoclax (to block oxidative phosphorylation), was highly effective against CD123+ leukemia stem cells.

Climate change may drive 10 percent of amphibian species in the Atlantic Rainforest to extinction

EurekAlert! - მათემატიკა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ) Climate conditions forecast for 2050 and 2070 will be potentially lethal to species less adapted to climate variation, according to Brazilian researchers.
კატეგორიები: მათემატიკა

A mere drop of blood makes skin cells line up

EurekAlert! - მათემატიკა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( Eindhoven University of Technology ) A team of researchers from Oslo University Hospital performed experiments on blood-deprived cells that were subsequently exposed to blood serum. Remarkably, all the cells started to move and grow in the same direction as soon as the blood serum was added. Researchers from Eindhoven University of Technology developed a matching simulation model, revealing new insights into the mechanisms of wound healing. The results were published in the journal Nature Communications this week.
კატეგორიები: მათემატიკა

A new platform for research and industry collaborations in artificial intelligence

EurekAlert! - მათემატიკა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( InSilico Medicine, Inc. ) To accelerate the adoption of AI in healthcare, improve transparency and promote collaboration, leading members of the AI community have come together to collaborate and establish the Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare (AAIH), an industry-wide research collaboration platform. The AAIH will foster research collaborations, improve data sharing, and promote key research results to accelerate biomedical research while implementing and adhering to high standards.
კატეგორიები: მათემატიკა

New research can identify extremists online, even before they post dangerous content

EurekAlert! - მათემატიკა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( Institute for Operations Research and the Management Sciences ) New research in the INFORMS journal Operations Research has found a way to identify extremists, such as those associated with the terrorist group ISIS, by monitoring their social media accounts, and can identify them even before they post threatening content.
კატეგორიები: მათემატიკა

Poorest Americans most likely to have used prescription opioids

EurekAlert! - მედიცინა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( University at Buffalo ) Among older Americans, the poorest are the most likely to have used prescription opioids, according to a University at Buffalo study providing new insights into unexplored contours of the opioid crisis. The study also raises important questions about access to pain management options for the disadvantaged in the current climate of the opioid epidemic.
კატეგორიები: მედიცინა

Wearable ultrasound patch monitors blood pressure deep inside body

EurekAlert! - მედიცინა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( University of California - San Diego ) A new wearable ultrasound patch that non-invasively monitors blood pressure in arteries deep beneath the skin could help people detect cardiovascular problems earlier on and with greater precision. In tests, the patch performed as well as some clinical methods to measure blood pressure. Applications include real-time, continuous monitoring of blood pressure changes in patients with heart or lung disease, as well as patients who are critically ill or undergoing surgery.
კატეგორიები: მედიცინა

A mere drop of blood makes skin cells line up

EurekAlert! - მედიცინა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( Eindhoven University of Technology ) A team of researchers from Oslo University Hospital performed experiments on blood-deprived cells that were subsequently exposed to blood serum. Remarkably, all the cells started to move and grow in the same direction as soon as the blood serum was added. Researchers from Eindhoven University of Technology developed a matching simulation model, revealing new insights into the mechanisms of wound healing. The results were published in the journal Nature Communications this week.
კატეგორიები: მედიცინა

Among body shapes, pears are healthier than apples

EurekAlert! - მედიცინა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( University of California - Riverside ) For women, fat usually accumulates around the hips, resulting in a pear-shaped look. In men, fat tends to build up around the abdomen, creating an apple shape. As it turns out, it's healthier to be a pear than an apple. A UC Riverside research team has found that only male mice experienced neuroinflammation after being fed a high-fat diet. While females were unaffected, males showed low testosterone and reduced sperm count, in addition to neuroinflammation.
კატეგორიები: მედიცინა

A new platform for research and industry collaborations in artificial intelligence

EurekAlert! - მედიცინა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( InSilico Medicine, Inc. ) To accelerate the adoption of AI in healthcare, improve transparency and promote collaboration, leading members of the AI community have come together to collaborate and establish the Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare (AAIH), an industry-wide research collaboration platform. The AAIH will foster research collaborations, improve data sharing, and promote key research results to accelerate biomedical research while implementing and adhering to high standards.
კატეგორიები: მედიცინა

Pilot study identifies strain of bacteria as chief risk factor for stomach cancer

EurekAlert! - მედიცინა - ოთხ, 12/09/2018 - 08:00
( Fred Hutchinson Cancer Research Center ) Researchers at Fred Hutchinson Cancer Research Center have found a specific strain of Helicobacter pylori strongly correlated with stomach cancer.
კატეგორიები: მედიცინა
ინფოარხების ცნობების შეკრება