Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

მსოფლიო სამეცნიერო სიახლეები

Le diesel taxé davantage pour financer les infrastructures de transport ?

Science & Vie - Construire un monde durable - ორშ, 29/09/2014 - 11:00
Les moteurs diesel polluent plus que les moteurs à essence (Ph. Doron Derek Laor via Flickr CC by 2.0)

Les moteurs diesel polluent plus que les moteurs à essence (Ph. Doron Derek Laor via Flickr CC by 2.0)

L’État prévoirait d’augmenter de deux centimes les taxes sur le diesel pour financer les infrastructures de transport, comme l’a déclaré le secrétaire d’État au Budget, Christian Eckert. Cette nouvelle taxe, qui rapprocherait encore le prix du diesel (gazole) de celui de l’essence, est la piste la plus sérieuse pour compenser une partie du manque à gagner par l’abandon de la taxe poids lourds – l' »écotaxe » – suite à la fronde des transporteurs et des « bonnets rouges ». La hausse devrait intervenir au 1er janvier prochain, après le vote du Parlement sur le budget de l’État pour 2015.

En effet, avec l’abandon de l’écotaxe en juin dernier, le gouvernement s’est retrouvé avec une équation difficile à résoudre : comment compenser les 800 millions d’euros par an qu’elle devait rapporter ? Une somme qui doit permettre de réaliser plus de cent projets de rénovation des infrastructures de transport dont celle de notre réseau ferroviaire dont on sait aujourd’hui qu’il est vétuste. Le gouvernement doit ainsi remplacer l’écotaxe par un ensemble de mesures. La plus importante est  le péage de transit poids lourds qui devrait s’étendre sur 4000 km de routes nationales et rapporter quelque 550 millions d’euros. Mais il manque 250 millions d’euros pour clore ce budget. Une partie de cette somme viendra de l’augmentation mécanique de la contribution Climat-Energie (taxe carbone), déjà prévue et votée en 2013. Le reste devrait être apportée par cette nouvelle taxe de 1 ou 2 centimes sur le diesel.

Les moteurs diesel, alimentés par du gazole, ne sont pas viables écologiquement

Mais cette dernière mesure n’a pas été pensée dans une pure vision comptable : elle s’inscrit plus globalement dans la « descente aux enfers » du diesel, une technologie qui a eu le vent en poupe en France dans les décennies 1990 et 2000… en dépit du bon sens écologique. Si aujourd’hui le gazole représente approximativement 80% des volumes vendus par les stations-service et si plus de 70% des voitures vendues en France sont équipées d’un moteur diesel (une véritable exception française), cette technologie est clairement une impasse du point de vue de la santé publique et de celui de la lutte contre la pollution. Au point que la France a été assignée en justice par la Commission européenne en mai 2011 pour infraction à la qualité de l’air !

Car le taux de dioxyde de carbone (gaz à effet de serre) émis par la combustion du gazole a beau être inférieur à celui de l’essence, la motorisation diesel n’a pas son pareil pour émettre des nanoparticules de suie, de l’ozone, du dioxyde d’azote, toutes des substances qui contribuent aux maladies respiratoires empoisonnant nos villes. Ce malgré la mise au point des pots d’échappements catalytiques, mais qui ont du mal à suivre le renforcement constant des normes anti-pollution. Aussi, si le prix du gazole était auparavant inférieur de quelque 0,25 euro à celui du super (grâce à une fiscalité favorable datant des années 1970) et si un moteur diesel consomme moins qu’un moteur à essence (de 14% à 20%), la tendance est depuis quelques années à un rapprochement des prix, ce que la nouvelle taxe renforcera. Une manière d’enterrer en douceur ce qui fut un engouement des constructeurs français et qui se révèle finalement une véritable fausse bonne idée.

R.I.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V1135

S&V 1086

  • Comment dépolluer le moteur diesel - En 1997 déjà le problème de la pollution apportée par la technologie diesel posait question. A l’époque l’on pensait que la mise au point du filtre à particules PSAPeugeot-Citroën serait la solution – S&V n°963

S&V963

 

 

 

 

კატეგორიები: ,

Ecole : le redoublement devrait devenir l’exception

Science & Vie - Construire un monde durable - ხუთ, 25/09/2014 - 18:35
Des élèves de CM2 lisent devant une classe de CP / Ph. Jyaire via Flickr - CC BY 2.0

Des élèves de CM2 lisent devant une classe de CP / Ph. Jyaire via Flickr – CC BY 2.0

Inefficace, démotivant, et qui plus est coûteux d’après la ministre de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, le redoublement d’un élève ne devrait plus servir que d’extrême recours à partir de l’automne prochain. Tel est le sens d’un décret examiné en ce moment par le Conseil d’Etat, qui s’inscrit dans la loi de refondation de l’Ecole de la République (8 juillet 2013).

Car redoubler permet certes à un élève de récupérer un peu son retard par rapport aux autres élèves, mais les études montrent qu’à long terme les redoublants progressent globalement moins bien que leurs camarades de même niveau passés à la classe supérieure.

Or, au cours de leur scolarité obligatoire, 28 % des élèves français actuels on déjà passé deux ans dans une même classe : c’est plus du double que la moyenne des 35 pays de l’OCDE (PDF). A l’entrée au collège, un enfant sur dix a un an de retard, et les redoublements dits « stratégiques » sont fréquents en troisième et en seconde.

Désormais, d’autres pistes de soutien aux élèves en difficulté devront être recherchées, d’après les souhaits de la ministre, tandis que le redoublement ne sera admis que lorsqu’il se justifie. Soit lors d’une « rupture importante de l’apprentissage » - notamment en cas d’absences prolongées d’un élève au cours de l’année, soit lorsque le niveau à redoubler constitue un « palier d’orientation » qui barre l’accès à la filière choisie par l’élève.

Limiter le redoublement est un objectif recherché depuis longtemps

Cela fait plusieurs années que les législateurs français souhaitent encadrer davantage les redoublements. Tel était l’un des objectifs de la loi d’orientation de Lionel Jospin qui en 1989 introduisit l’enseignement par cycles. Mais la mauvaise habitude de faire tout de même redoubler les élèves en retard est restée, souvent voulue par le corps enseignant, voire par les familles elles-mêmes.

Le débat sur le redoublement intervient dans une remise en question plus large, ces dernières années, de divers aspects de l’enseignement en France, comme l’opportunité de noter les élèves de primaire, les rythmes scolaires, ainsi que la surcharge des classes. Sur toutes ces questions, la science a apporté des réponses étayées, en convoquant la psychologie et les neurosciences.

C’est ainsi que les études de chronobiologie ont montré que la semaine de 5 jours est bénéfique pour l’apprentissage des enfants, une pause de deux jours pendant le weekend perturbant leurs capacités de concentration. Et concernant la taille des classes, une étude menée en France en 2006 a prouvé que réduire le nombre d’élèves permettrait clairement d’améliorer leurs résultats scolaires.

Quant à l’opportunité de noter les élèves, la réponse de la science est… tout dépend de l’esprit dans lequel la notation est attribuée ! Afin que l’élève qui apprend en tire bénéfice, il faut que les notes lui soient attribuées pour repérer ses erreurs, lui permettre de les corriger et souligner ses progrès. En décembre 2014, ce sujet sera sur la table des législateurs.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1164 notes élèves

S&V 1147 école neurosciences

S&V 1140 rythme scolaire

S&V 1128 nombre élèves

 

 

 

კატეგორიები: ,

Les paquets de cigarettes seront tous identiques

Science & Vie - Construire un monde durable - ხუთ, 25/09/2014 - 11:00
Finis les paquets de cigarettes aux couleurs vives (Ph. 09claude via Flickr CC by 2.0)

Finis les paquets de cigarettes aux couleurs vives (Ph. 09claude via Flickr CC by 2.0)

C’est aujourd’hui en Conseil des ministres que la mesure sur la neutralité de tous les paquets de cigarettes devrait être adoptée. Sauf revirement de dernière minute, la mesure-phare du plan national de réduction du tabagisme, présenté par la ministre de la Santé Marisol Touraine avec l’appui de François Hollande, imposera ainsi à tous les fabricants de cigarettes une standardisation des paquets vendus en France : une taille unique, aucun signe distinctif ni couleur, une typographie standard pour toutes les marques… Le stand des buralistes deviendra bien monochrome et monotone, que seuls le nom ou marque de la cigarette et les messages sanitaires (« Fumer tue ») avec leurs photos viendront « égayer ».

Une révolution donc dans un secteur où le « packaging » (emballage) est devenu l’élément clé de toutes les stratégies marketing pour séduire le chaland, surtout les jeunes, depuis que la publicité pour les cigarettes a été interdite en France en 1991 (loi « Evin »). Autant dire que cette mesure, inscrite plus largement dans le plan de lutte contre le cancer, est un coup rude porté aux cigarettiers. Lesquels bien sûr comptent se défendre par voie légale en invoquant l’atteinte au droit des marques, inscrit dans le droit fondamental de la propriété. Du moins, tel a été leur réaction quand l’Australie a adopté cette mesure fin 2012. Ils argumentent également qu’en Australie, la neutralité des paquets n’a pas modifié les ventes en 2013.

Un paquet de cigarettes neutre pour atténuer l’attrait du produit surtout auprès des jeunes

Néanmoins, des études dont celles de l’Université d’Anvers (Belgique) et de l’Université de Londres (Angleterre) ont prouvé l’intérêt de cette neutralisation marketing des cigarettes en particulier auprès des jeunes, cible privilégiée des cigarettiers car ces derniers assurent la pérennité à long terme de leurs ventes. Ainsi, si aucune statistique ne permet encore de mesurer la portée réelle d’une telle mesure, les expérimentations étant encore trop récentes, les institutions de santé publique, comme la Fondation contre le cancer, et les organismes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Union européenne préconisent ce type de mesure. La France, où le tabagisme touche 30% des personnes en âge de fumer et coûte 18 milliards d’euros par an à la Sécurité sociale, serait le premier pays européen à appliquer une telle règle – suivie de près par la Grande-Bretagne.

Mais le paquet de cigarettes neutre n’est pas la seule mesure de lutte contre le tabagisme présentée par la ministre Touraine (et qui doit recevoir l’aval du Parlement) : la cigarette électronique devrait, elle aussi, recevoir sa part. En particulier, sa publicité devrait être mieux encadrée et son usage pourrait être interdit dans certains lieux publics (elle est déjà interdite de vente aux mineurs). Car si les spécialistes s’accordent généralement sur l’idée qu’elle est bien moins nocive que la cigarette traditionnelle – elle contiendrait de 9 à 450 fois moins d’agents nocifs – et sur son utilité pour le sevrage des fumeurs, son innocuité absolue n’a pas été prouvée, faute d’expérimentation à long terme. Mais surtout, comme l’a signalé notamment Bertrand Dautzenberg, président de l’Office français de prévention du tabagisme, elle pourrait constituer pour les jeunes une porte d’entrée vers le tabagisme.

R.I.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

Les avantages de la cigarette électronique - S&V n°1153

Les risques de la cigarette électronique - S&V n°1149

Méthode pour arrêter de fumerS&V n°1040

კატეგორიები: ,

Mars : l’Inde réussit le placement en orbite du satellite Mangalyaan

Science & Vie - Construire un monde durable - ოთხ, 24/09/2014 - 18:07
Vue d'artiste du satellite indien Mangalyaan ou Mars Orbiter Mission. / Nesnad via Wikipedia - CC BY SA 3.0

Vue d’artiste du satellite indien Mangalyaan ou Mars Orbiter Mission. / Nesnad via Wikipedia – CC BY SA 3.0

Il s’appelle MOM en anglais, acronyme de Mars Orbiter Mission, mais aussi Mangalyaan en indien (« vaisseau martien »). Ce petit satellite de 1,5 mètre et 500 kg est entré en orbite martienne aujourd’hui au petit matin, après un voyage qui a duré 300 jours. Il rejoint ainsi MAVEN, le satellite de la NASA arrivé deux jours plus tôt à proximité de la planète rouge.

Sur le plan stratégique, c’est un énorme succès pour l’Agence spatiale indienne, l’ISRO, qui par ce premier lancement interplanétaire fait son entrée dans la cour des grands acteurs de la conquête spatiale. Car l’entièreté de la mission MOM est Made in India, de la conception à la fabrication. Plus important encore, le lancement : il a eu lieu le 5 novembre 2013 depuis le centre spatial Satish Dhawan sur l’île de Sriharikota (Golfe du Bengale).

Sur le plan scientifique, la mission du MOM sera de mesurer le taux de méthane dans l’atmosphère et sur le sol martiens, un indicateur de vie microbienne. L’existence de microbes sur Mars est déjà prouvée, mais il s’agit de bactéries terrestres emportées sur place par les divers rovers qui s’y sont posés (ou crashés) : Viking, PathfinderSpirit... et même Curiosity, qui promettait pourtant d’être l’engin le plus stérile à toucher le sol martien…

Les 15 instruments dont est pourvu Mangalyaan récolteront des données durant 6 à 10 mois, tandis que ses caméras en couleur promettent de fournir une moisson d’images des lunes de Mars, Phobos et Déimos (signifiant « peur » et « terreur » en grec), qui portent le nom des jumeaux engendrés par le dieu Mars et la déesse Vénus dans la mythologie gréco-romaine.

Mangalyaan est une mission spatiale « low cost »

Mais pour ses homologues internationaux, le plus surprenant chez Mangalyaan est son coût : seulement 25 millions de dollars, d’après l’ISRO. L’Inde souhaite ainsi prouver qu’elle pourrait jouer le rôle de puissance spatiale « low cost », à l’heure où la NASA tente d’abaisser les coûts de ses missions, notamment en sous-traitant à des prestataires privés ses vols habités. De quoi concurrencer sa grande rivale, la Chine.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1162 vols spatiaux

S&V 1146 Curiosity bactéries

S&V 1064 conquête spatiale

S&V 1060 couv

 

 

 

 

კატეგორიები: ,

Changement climatique : 120 chefs d’Etats invités par l’ONU doivent annoncer des solutions concrètes

Science & Vie - Construire un monde durable - სამ, 23/09/2014 - 15:49
L'Amphithéâtre du siège de l'ONU à New York, où se tient le sommet sur le climat aujourd'hui / Ph. Rob Young via Flickr CC BY 2.0

L’amphithéâtre du siège de l’ONU à New York, où se tient le sommet sur le climat aujourd’hui / Ph. Rob Young via Flickr CC BY 2.0

Un sommet exceptionnel est organisé aujourd’hui à New York par le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, qui veut relancer l’action internationale pour freiner le changement climatique. Cent vingt états ont répondu présent à son invitation, mais aussi 350 organisations parmi des multinationales, des acteurs de la finance et des ONG.

Ils sont tous invités à s’impliquer dans des actions urgentes, à l’heure où les projections des climatologues indiquent qu’en l’absence d’une action mondiale coordonnée, le thermomètre planétaire pourrait monter de 4 ou 5 °C d’ici à la fin du siècle, les émissions de gaz à effet de serre étant toujours en hausse. Le défi est énorme, car, déjà, les effets du réchauffement commencent à se faire sentir autour de la planète.

Un sommet sur le climat proposant des solutions

Par volonté de Ban Ki-Moon, la vraie nouveauté de ce sommet est qu’il est orienté « solutions ». Premièrement, le secrétaire de l’ONU invitera les états à chiffrer leur participation au Fonds vert, un dispositif prévu par le sommet de Copenhague (2009) qui servira à financer la transition énergétique des pays en développement, ainsi qu’à les aider à s’adapter au changement climatique.

Deuxièmement, aujourd’hui seront lancés de larges plans d’actions impliquant des coalitions d’états, des villes, des entreprises et des ONG sur des points stratégiques pour « décarboniser » l’économie, c’est-à-dire la rendre moins génératrice de CO2. Le gaz carbonique sera aussi l’objet d’une campagne menée par la Banque mondiale, qui militera aujourd’hui pour l’introduction d’un prix du carbone, afin de créer une économie du CO2.

La France, de son côté, sera très attentive aux engagements pris aujourd’hui, qui serviront de bases pour la COP21, la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en 2015 et réunira l’ensemble de pays représentés à l’ONU.

Surtout, ce qu’espèrent  les organisateurs du sommet de New York, c’est de dépasser le traumatisme de la conférence de Copenhague en 2009, qui s’état conclue par un échec cuisant. Et de faire un pas de plus pour concrétiser l’objectif principal : limiter à 2 °C le réchauffement de l’atmosphère terrestre à l’horizon 2100.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1147 climat

S&V 1137 Rio+20

S&V 1107 Copenhague

S&V 1061 Climat

 

 

 

კატეგორიები: ,

Arrêté : Elections des membres DOCTORANTS au CA de la COMUE

Actualités de l'Université de Grenoble - სამ, 09/09/2014 - 02:00
ARRETE 2014-04 portant organisation des élections  pour le renouvellement des membres du COLLEGE 6 - DOCTORANTS au conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements (COMUE) Université de Grenoble Dans le cadre du renouvellement des membres composant le collège 6 (doctorants) du conseil d’administration de la COMUE Université de Grenoble , le présent arrêté a pour objet  de rappeler les conditions d’élections ainsi que les modalités d’organisation du scrutin. Télécharger l'arrêté et les annexes

დანილო პერესის სამგანზომილებიანი პანამა

24 საათი - ხუთ, 13/03/2014 - 00:00
წლევანდელი ჯაზერია ნელ-ნელა ძალას იკრებს და გაზაფხულის თბილისს აკორდებით ავსებს.

პანამის 500 მუსიკალური წელიწადი

24 საათი - ხუთ, 06/03/2014 - 00:00
ჯაზსერიას პიანისტ დანილო პერესის ბენდის კონცერტი გააგრძელებს

IMPORTANT FOCUS NEWS

APS - Physics focus - პარ, 21/10/2011 - 01:00
Physical Review Focus is now part of APS's online publication Physics (physics.aps.org). The Focus RSS feed will no longer be updated, please subscribe to the Physics RSS feed.
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა

The Menace of Underground Ice

APS - Physics focus - პარ, 14/10/2011 - 01:00
A new model explains how subterranean ice can grow into large sheets that lift the earth and damage roads and buildings. Image: Emma Pike via Wikimedia Commons
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა

Nobel Focus: Discovery of Quasicrystals

APS - Physics focus - პარ, 07/10/2011 - 06:35
The 2011 Nobel Prize in Chemistry recognizes the discovery of quasicrystals, in which atoms are ordered over long distances but not in the periodically repeating arrangement of traditional crystals. Image: Inductiveload via Wikimedia Commons
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა

The Purest X-Ray Beam

APS - Physics focus - ოთხ, 28/09/2011 - 06:29
Measurements of the world's first x-ray laser show that it produces the most coherent (laser-like) and the purest (monochromatic) x-ray beam ever measured. Image: SLAC National Accelerator Laboratory
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა
ინფოარხების ცნობების შეკრება