Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

მსოფლიო სამეცნიერო სიახლეები

Ebola : un premier cas se déclare sur le sol des Etats-Unis

Science & Vie - Construire un monde durable - ხუთ, 02/10/2014 - 15:21
Un avion de l'armée américaine livre des aides sanitaires au Libéria pour faire face à l'épidémie d'ebola

Un avion de l’armée américaine livre des aides sanitaires au Libéria pour faire face à l’épidémie d’Ebola / Ph. US Army Africa via Flickr CC BY 2.0

Hier, le dernier bilan de l’épidémie d’Ebola sévissant en Afrique de l’Ouest depuis mars a été communiqué par l’OMS : 7 178 cas, dont 3 338 mortels. Dans le même temps, on a appris l’existence d’un premier patient qui a manifesté la maladie sur le sol des Etats-Unis.

Il s’agit d’un quadragénaire libérien, venu rendre visite à sa famille au Texas. Thomas Eric Duncan a voyagé en avion le 19 septembre depuis Monrovia, la capitale du Libéria, jusqu’à Dallas, au Texas, en faisant escale à Washington et à Bruxelles.

Mais au moment de son voyage, ils ne présentait aucun signe de la maladie, passant inaperçu aux contrôles de température obligatoires pour les passagers provenant des pays touchés par Ebola. Ce n’est que quatre jours plus tard que les premiers symptômes sont apparus. Le 28 septembre, il a été hospitalisé au Texas Health Presbyterian Hospital et placé en isolement. Le 30 septembre, il a été déclaré positif au virus. Son état est grave, mais stable, d’après les médecins.

Quels sont donc les risques que ce patient ait contaminé d’autres personnes ?

Comme l’affirme  le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains, une personne n’est contagieuse que lorsque les signes de la maladie se sont manifestés, et pas durant la période d’incubation, qui peut durer jusqu’à trois semaines. Ainsi, les personnes ayant voyagé sur les mêmes avions que M. Duncan ne courent aucun risque.

Par contre, les autorités sanitaires ont immédiatement commencé à reconstruire le parcours de ce patient à partir du moment où il a manifesté la maladie aux Etats-Unis, afin de suivre de près les personnes qui ont été en contact avec lui, notamment ses proches et le personnel soignant. Un membre de sa famille aurait été placé sous surveillance.

Pour rappel, le virus d’Ebola se transmet par les fluides corporels : salive, sang, vomissements, selles, sperme. Il a été découvert en 1976 au Zaïre (République Démocratique du Congo), lors de la première épidémie, où il avait fait 431 morts. L’épidémie actuelle est, à elle seule, plus meurtrière que toutes celles qui ont eu lieu depuis.

Pourquoi ne dispose-t-on toujours pas de traitement efficace contre Ebola?

A ce jour, trois possibles traitements expérimentaux et cinq possibles vaccins expérimentaux existent, sans que les essais n’aient jamais été conduits jusqu’au bout sur l’homme. La recherche a été freinée par les faibles perspectives de retombées financières pour les industries pharmaceutiques, et par l’impossibilité d’identifier une population à risque pour les tester.

L’épidémie actuelle est une occasion de tester ces produits sur un grand échantillon de personnes. Mais même si l’OMS a autorisé leur utilisation sur des malades, les compagnies pharmaceutiques ne disposent que de très peu de doses. Trop peu pour réaliser des essais cliniques probants.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1165 Ebola

  • Virus : la fin de l’homme ? – S&V n°934. Le « péril viral » est annoncé pour le troisième millénaire. Aux nombreux virus déjà connus s’ajoute en effet la menace d’une multitude d’autres…

S&V 934 virus

 

 

 

კატეგორიები: ,

Le manuel numérique gagne du terrain à l’école

Science & Vie - Construire un monde durable - ოთხ, 01/10/2014 - 12:46

Les manuels électroniques et les écrans s’imposent à l’école, lentement (Ph. Brad Flickinger via Flickr CC BY 2.0)

Près d’un tiers des enseignants du primaire, collège et lycée se sert d’un manuel numérique dans les cours, que ce soit au moyen d’un grand écran interactif (ou « tableau blanc »), de tablettes ou plus généralement d’ordinateurs disponibles dans les salles. Tel est le principal enseignement d’une enquête parue hier sur Les usages des ressources numériques en 2014, menée auprès de 15 283 professeurs par l’institut TNS-SOFRES, commandée par l’association Savoir Livre qui regroupe les principaux éditeurs de manuels scolaires (Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard, Nathan). Globalement, il s’agit d’une bonne nouvelle, puisque la proportion a doublé depuis 2011 : de 16% voici trois ans, ils sont aujourd’hui 29% a faire cours à l’aide de ces ressources numériques.

Mais dans l’absolu, le chiffre reste modeste alors que la révolution numérique est déjà bien installée, et qu’elle ouvre d’infinies possibilités pédagogiques pour un apprentissage plus dynamique, ludique et adapté au cerveaux jeunes – bien au-delà du seul usage de manuels numériques. Cette proportion est insuffisante également dans la perspective du « grand plan numérique pour l’école de la République » annoncé par le président Hollande le 2 septembre dernier, censé dès la rentrée 2016 raccrocher tous les élèves au train du progrès. Et lutter contre les inégalités de l’accès au savoir et à la technologie qui se creusent dès les petites classes. Par exemple, pour les élèves qui accèdent au manuel numérique, 93% le font collectivement en classe, seulement 7% y auraient accès individuellement et par leurs propres moyens.

Le manque d’équipement grève l’entrée du manuel numérique à l’école

L’enquête, qui pointe les progrès et les freins pour le développement de l’enseignement numérique en France depuis le primaire jusqu’au lycée, révèle des situations fort contrastées. On découvre que l’école primaire est la plus en retard : seuls 20% des enseignants se servent de manuels numériques (24% des écoles primaires n’ont pas de connexion à internet). Question matières, ce sont les Mathématiques, la Physique et la Chimie qui concentrent le plus fort taux d’usage des manuels numériques : 46% des cours en France. Suivis par l’Histoire-Géographie (38%), les Sciences économiques et sociales (34%) et les langues (34%)… En dernier figure le Français (24%).

Si l’usage des manuels numériques, fers de lance de la révolution de l’e-enseignement, n’est pas davantage enraciné à l’école et au lycée c’est principalement, selon l’enquête, « pour des raisons d’équipement et d’acquisition de ressources, jugés insuffisants par 70% des enseignants« . De plus, un enseignant sur deux manque de formation technique et pédagogique à ces nouveaux outils. Pourtant, point positif, les professeurs qui utilisent le manuel numérique jugent à 68% qu’il facilite la concentration des élèves, à 74% qu’il stimule la curiosité, à 83% qu’il capte l’attention et à 71% qu’il rend plus concret le contenu des cours.

R.I.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V1149

S&V1104

  •  Multimédia : la nouvelle école – S&V n°973 – En 1998, S&V anticipait l’arrivée du numérique à l’école et ses promesse. 16 ans plus tard, la promesse tarde à se réaliser.

S&V973

 

კატეგორიები: ,

Hépatite C : le coût des médicaments pour la Sécurité sociale sera encadré

Science & Vie - Construire un monde durable - სამ, 30/09/2014 - 17:57
Schéma d'une molécule de siméprévir liée à une enzyme du VHC, le virus de l'hépatite C. / Ph Enzymologic via Flickr CC BY SA 2.0

Schéma d’une molécule de siméprévir liée à une enzyme du VHC, le virus de l’hépatite C. / Ph Enzymologic via Flickr CC BY SA 2.0

L’Assurance maladie fait face à des coûts exorbitants pour rembourser de nouveaux médicaments destinés à soigner l’hépatite C. Ainsi, le Ministère de la santé va mettre à contribution les laboratoires producteurs de ces médicaments, qui devront assumer une part des dépenses de l’Assurance maladie. C’est dans le cadre du plan de réduction des coûts de la Sécurité sociale que le nouveau mécanisme a été présenté lundi par la ministre Marisol Touraine.

Pour les  9 millions d’européens atteints du virus de l’hépatite C (VHC) dont 220 000 français, l’année 2014 a été marquée d’un espoir, avec l’arrivée de 4 nouveaux médicaments (sofosbuvir, siméprévir, daclatasvir et lédipasvir). Ils promettent de traiter la maladie comme aucune autre molécule auparavant, avec des taux de guérison proches de 100 %, et qui plus est en faisant oublier les lourds effets secondaires des traitements précédents.

Mais il y a un bémol : ces traitements ont des coûts exorbitants, avoisinant les 100 000 € pour les trois mois d’usage ! Et c’est l’Assurance maladie qui en fait les frais. Pour exemple, celle-ci a déjà déboursé 440 millions d’euros au laboratoire américain Gilead, pour son médicament Sovaldi (sofosbuvir), sur le marché français depuis octobre 2013. Si la Haute Autorité de santé préconise de ne prescrire ce médicament qu’aux malades les plus graves, cela représente tout de même plus de 10 000 patients. Les rembourser reviendra à dépenser 1 milliard d’euros, c’est-à-dire 4 % du budget médicament de la France !

Les laboratoires pharmaceutiques produisant les médicaments contre l’hépatite C vont devoir contribuer aux coûts

Pour freiner cette saignée, l’Etat va exiger une contribution des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent les médicaments anti-hépatite C : au-delà d’un certain chiffre d’affaires engendré par ces molécules, ils devront reverser une partie de leurs bénéfices aux caisses de la Sécu. Ce seuil est fixé à 450 millions pour l’année 2014 et à 700 millions pour 2015. Une manière de faire assumer aux laboratoires la hausse exponentielle des coûts des traitements.

La demande pour des traitements efficaces contre l’hépatite C était forte depuis longtemps. Découvert en 1989, le VHC s’était répandu bien avant cette date, transmis par le sang lors de transfusions ou d’injections de drogue chez les toxicomanes. Une fois découvert, son avancée à été ralentie, mais il n’est toujours pas suffisamment dépisté, y compris en Europe. Ainsi, 40 % des porteurs français s’ignorent.

Chaque année, les épidémiologistes ont vu grimper lentement mais inexorablement les chiffres des infections, jusqu’à ce qu’ils tirent la sonnette d’alarme il y a deux ans, annonçant qu’une épidémie allait inévitablement exploser en 2015. Car l’hépatite C est appelée également la « grande muette » : si la plupart des patients s’en remettent rapidement sans séquelles, jusqu’à 10 % d’entre eux souffrent de dégâts au foie, et développent, vingt à trente ans plus tard, un cancer ou une cirrhose. Actuellement, près de 150 millions de personnes dans le monde sont porteuses du virus.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1161 hépatite C

  • Hépatite C, la course contre la montre – S&V n°1140 – C’est brutalement statistique, le nombre de victimes de l’hépatite C va exploser à partir de 2015. Seul espoir : prendre le virus de vitesse.

S&V 1140 hépatite C

  • L’hépatite C avance masquée – S&V n°959 – L’hépatite C est devenue un problème de santé publique dont on commence à peine à prendre la mesure…

S&V 959 hépatite C

 

 

კატეგორიები: ,

Avant-propos de Science & Vie n°1165

Science & Vie - Construire un monde durable - სამ, 30/09/2014 - 10:40

avant-propos

La nature

Nous avons été très impression- nés par la capacité de récupération des coraux après l’épisode extrême de réchauffement lié à El Niño de 1998”, nous a déclaré un scientifique de retour d’expédition. Un autre ne cache pas son étonne- ment en découvrant que la gigantesque étendue de plastiques flottant dans le Pacifique Nord abrite une foisonnante biodiversité microbienne ! Un troisième constate, non moins ébahi, que faune et flore s’épanouissent parfaitement en milieu urbain… Ainsi la nature ferait mieux que résister aux multiples agressions que nous lui infligeons. Une bonne nouvelle assurément, que les spécialistes des écosystèmes ne confessent pourtant que du bout des lèvres par peur de déculpabiliser les pollueurs de tous poils. Bien sûr, cette extraordinaire résilience de la nature ne doit pas offrir des permis de polluer à tout un chacun. Mais elle devra élargir la vision de tous ceux qui travaillent nous seulement à la préservation mais aussi à la dynamique de la biodiversité. (lire p. 54).

Les hommes

A l’heure où nous mettons la main finale à ce numéro, le nombre de personnes contaminées par le virus Ebola ne cesse d’augmenter dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. A tel point que l’OMS a décrété l’état d’urgence de santé publique de portée mondiale au début du mois d’août. Dans les zones touchées, ce ne sont que des ébauches de vaccins toujours à l’étude qui sont injectés à la hâte à de rares “privilégiés”, alors qu’une majorité des personnes contaminées succombe à la maladie sans recevoir de soins dignes de ce nom. Particulièrement dangereux, ce virus est pourtant connu depuis une quarantaine d’années. Qu’est-ce qui a été fait pour préparer les populations à cette nouvelle flambée ? Peu, beaucoup trop peu. Ni vaccin ni traitement, ni politiques sanitaires adaptées, quand elles ne sont pas tout bonnement inexistantes… Une situation choquante et désastreuse, sur tous les plans (lire p. 42).

 

>> Consulter le sommaire de ce numéro

კატეგორიები: ,

Au sommaire de Science & Vie n°1165

Science & Vie - Construire un monde durable - სამ, 30/09/2014 - 10:40
  Qui est malade ?

 

>> Lire l’avant-propos de Science&Vie n°1165.

Et découvrez dans la suite de cet article le sommaire complet ainsi que les compléments que la Rédaction a souhaité apporter à votre dernier numéro de Science&Vie .

 

 

[AU SOMMAIRE]

Visuel-SOMMAIRE-ACTU

20 > Labos
Voici les toutes premières poussières interstellaires; Les bébés tortues se parlent avant d’éclore……

30 > Environnement
Tout le bétail du monde a été cartographié; Les Bahamas sont originaires du… Sahara ; L’Antarctique était pollué au plomb dès 1889…

36 > Médecine
Une prise de sang suffirait à mieux cibler le cancer; La douleur ne serait qu’un mauvais souvenir à effacer…

40 > Technos
Un écran réalise l’exploit de s’adapter à la vue ; L’art d’aller à contre-courant a été maîtrisé…

 

Visuels-SOMMAIRE-SCIENCE-SOCIETE

42 > Le virus Ebola réapparaît en Afrique
L’épidémie que personne n’a voulu voir venir

46 > Records de pluie et de froid cet été
Des étés “pourris” risquent-ils de devenir la norme?

48 > 4 crashes d’avion en moins d’un mois
Faut-il croire en la loi des séries ?

49 > Succès de Messmer, le fascinateur
L’hypnose de spectacle n’est pas une illusion

50 > Un médicament à base de THC autorisé en France
Le cannabis soigne déjà dans de nombreux pays

 

Visuels-SOMMAIRE-A-LA-UNE

54 > Face aux agressions humaines L’INCROYABLE FORCE DE LA NATURE  [En savoir plus]

61 > Six exemples d’écosystèmes qui ont fait mieux que résister

68 > Les nouveaux défis de l’écologie

 

Visuels-SOMMAIRE-SCIENCE-DECOUVERTE

72 > Astronomie  [En savoir plus]
Au commencement étaient… des étoiles monstrueuses

75 > Génétique  [En savoir plus]
Yeti: enfin une piste

78 > Physiologie  [En savoir plus]
Cellules graisseuses: elles cachent des fonctions vitales

84 > Volcanologie   [En savoir plus]
Quand l’Islande s’éveillera vraiment

88 > Cosmographie  [En savoir plus]
Voici à quoi ressemble notre monde

 

Visuels-SOMMAIRE-SCIENCE-TECHNIQUES

96 > Photovoltaïque  [En savoir plus]
Pérovskite: la prochaine révolution solaire

99 > Clarinette   [En savoir plus]
À la recherche de l’instrument parfait

102 > Portrait-robot  [En savoir plus]
L’ADN connaît votre visage

110 > Space Launch System  [En savoir plus]
La Nasa construit la fusée ultime

 

Visuels-SOMMAIRE-SCIENCE-FUTUR

116 > C’est parti pour les légumes cultivés en milieu confinés; Les ouvriers d’un chantier naval testent un nouvel exosquelette; Un concept de plateformes géantes pour lutter contre les feux de forêt ; Des ballons coulés en mer sont expérimentés pour réguler l’énergie verte…

 

Visuels-SOMMAIRE-CULTURE-SCIENCE

124 > Bon à savoir

126 > Questions/Réponses

132 > A lire / à voir

135 > Le ciel du mois

136 > Technofolies

140 > Il y a… 100 ans : les gaz chimiques changent l’art de la guerre

 

∞ ∞ ∞

 

[PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES, VIDÉOS, SITES WEB, LIVRES...]

Retrouvez les sources et les références essentielles pour approfondir les articles parus dans votre magazine.

L’INCROYABLE FORCE DE LA NATURE

Capture d’écran 2014-09-25 à 13.45.13

> Le Stockholm Resilience Centre est un peu le saint des saints des biologistes qui défendent le concept de résilience des écosystèmes. Son site est une mine d’informations.

http://www.stockholmresilience.org/

> Au printemps dernier, se tenait à Montpellier une grande conférence sur la résilience rassemblant 900 scientifiques. Les présentations sont accessibles en ligne.

http://www.resilience2014.org/

Cette étude récente révèle, avec l’aide d’outils mathématiques sophistiqués, une autre vision de l’évolution de la biodiversité.

« Assemblage Time Series Reveal Biodiversity Change but Not Systematic Loss”, Science, avril 2014

> Face au réchauffement climatique, la toundra se transforme en paysage verdoyant

“Winter Biological Processes Could Help Convert Arctic Tundra to Shrubland”, Bioscience, 2005

> Face à la surexploitation, la morue reprend ses droits dans l’Atlantique Nord

“Transient dynamics of an altered large marine ecosystem”, Nature, juillet 2011

> Face à l’urbanisation, la faune et la flore changent de nature

Decreasing Abundance, Increasing Diversity and Changing Structure of the Wild Bee Community (Hymenoptera: Anthophila) along an Urbanization Gradient
Journal : Plos One
Date : 13/08/2014

Urbanisation at Multiple Scales Is Associated with Larger Size and Higher Fecundity of an Orb-Weaving Spider
Journal : Plos One
Date : 20/08/2014

Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development
Date : 2004

> Face aux espèces invasives, les forêts hawaïennes trouvent un nouvel essor

« Novel forests maintain ecosystem processes after the decline of native tree species”, Ecological Monographs, novembre 2011

> Face aux déchets, un écosystème marin émerge du plastique

“Life in the “Plastisphere”: Microbial Communities on Plastic Marine Debris”, ACS Publications – Environmental Science & Technology
Date : 2/07/2013

 

ASTRONOMIE – LES ÉTOILES MONSTUEUSES

etoiles

Les images des simulations montrant la naissance des premières étoiles de l’Univers :

http://www.as.utexas.edu/~minerva/

https://www.cfa.harvard.edu/~tgreif/research.html

 

GÉNÉTIQUE – YETI, ENFIN UNE PISTE

yeti

A LIRE

 

Retrouvez la présentation du projet, l’étude et son commentaire publié par la revue Science et deux ouvrage : l’un à paraitre sur l’enquête de B. Sykes (tout en anglais) et le livre référence de R. Messner sur le Yéti.

> La page du Wolfson College, de l’université d’Oxford, présentant le projet et ses différentes phases

https://www.wolfson.ox.ac.uk/academic/GBFs-v/OLCHP

> A lire, la publication (en anglais) sur l’analyse des 30 échantillons de poils.

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1789/20140161.full

> Son analyse par un expert de la prestigieuse revue Science

http://news.sciencemag.org/biology/2014/07/bigfoot-samples-analyzed-lab

> Le synopsis du documentaire tiré des travaux du Pr Sykes (en anglais) :

http://www.channel4.com/programmes/bigfoot-files/episode-guide

> Livre de Reinhold Messner, Yéti : du mythe à la réalité

http://livre.fnac.com/a861060/Reinhold-Messner-Yeti#/a861060/Reinhold-Messner-Yeti

> Le livre (à paraitre en janvier 2015) de l’auteur, The Yeti Enigma: A DNA Dectective Story,

http://www.amazon.co.uk/The-Yeti-Enigma-Dectective-Story/dp/1444791265

 

PHYSIOLOGIE – CELLULES GRAISSEUSES, ELLES CACHENT DES FONCTIONS VITALES

cellules-graisseuses

>> Une étude sur des souris mutantes, montrant que l’absence de gras provoque des problèmes métaboliques graves :

http://hyper.ahajournals.org/content/49/2/365.full.pdf

>> Les 3 études qui révèlent, en 2009, l’existence de graisse brune chez l’humain adulte

>> Une étude qui montre que la graisse brune adapte sa production de chaleur à notre horloge biologique :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839416/

>> Une étude qui montre que les cellules adipeuses sont capables de ressentir la température :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725077/pdf/pnas.201310261.pdf

>> Deux publications décrivant des expériences de greffe de gras :

>> Une étude suggérant que la perte de poids pourrait être néfaste sur le plan métabolique, chez certains obèses dits « métaboliquement sains » :

http://download.springer.com/static/pdf/686/art%253A10.1007%252Fs00125-008-1038-4.pdf?auth66=1411738148_245013ff02f7c48ffe0e5e1d91b47dd7&ext=.pdf

>> Des études sur la régulation du métabolisme et de la prise alimentaire par la leptine et l’adiponectine : 

>> Des études sur la régulation du système vasculaire par les adipokines :

> Des études sur l’importance du tissu adipeux pour le système immunitaire et l’inflammation :

 

COSMOGRAPHIE – VOICI À QUOI RESSEMBLE NOTRE MONDE

cosmographie

>> La publication scientifique, la vidéo associée, et même un making-of de l’image qui a fait la Une de Nature :

 

VOLCANOLOGIE – QUAND L’ISLANDE S’ÉVEILLERA VRAIMENT

volcan

>> L’institut de géologie britannique (British Geological Survey) consacre sur son site une large place à l’étude du scénario d’une éruption volcanique islandaise majeure. Une page truffée de liens informatifs :

http://www.bgs.ac.uk/research/volcanoes/LakiEruptionScenarioPlanning.html

>> La reconstruction de Laniakea en vidéo :

 

PHOTOVOLTAÏQUE – PÉROVSKITE : LA PROCHAINE RÉVOLUTION SOLAIRE

photovoltaique

>> Une conférence sur les promesses de la perovskite, lors des journées Nationales du photovoltaïque 2013 (12 juin 2013)

 

 

CLARINETTE – A LA RECHERCHE DE L’INSTRUMENT PARFAIT

clarinette

>> Sur ce site, vous trouverez les objectifs du projet CAGIMA (Conception acoustique globale d’instruments de musique à anche justes et homogènes), mené par le LMA (Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique) de Marseille, l’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique) à Paris, et le facteur français de clarinettes Buffet Crampon à Mantes-La-Ville (78) :

http://cagima.ircam.fr/

>> Le site de l’Ircam détaille les concerts, expositions ou stages qui ont lieu dans ce centre de recherche publique, l’un des plus grands au monde dédié à la création musicale et à la recherche.

http://www.ircam.fr/

>> Cette vidéo réalisée par le facteur français Buffet Crampon détaille toutes les étapes de la fabrication d’une clarinette :

http://www.buffet-crampon.com/fr/saga/la-fabrication

 

PORTRAIT ROBOT – L’ADN CONNAÎT VOTRE VISAGE

adn

A LIRE / A VOIR :

 

>> En 2012, Manfred Kayser publiait la première étude concentrée sur la recherche des variations de notre génome affectant notre visage

http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1002932

>> L’auteur avait publié en 2011 une large review récapitulant ce qui pouvait être dit de notre morphologie (couleur de peau, yeux, etc.) et les questions éthiques qui se développent avec ces méthodes

http://www.nist.gov/mml/bmd/genetics/upload/nrg2952.pdf

>> En 2013, Kun Tang sort sa publication qui identifie les modifications plus spécifiques aux visages chinois et asiatiques :

http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1003375

>> En 2014, Peter Claes et Mark Shriver mettent en ligne le travail le plus complet à ce jour, en expliquant la méthodologie utilisée pour identifier les variations des génomes impliquées dans les différences entre visages analysés :

http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1004224

>> L’équipe a également réalisé une vidéo montrant le fonctionnement de leur logiciel DNA2FACEin3D :

>> En juin 2014, la France autorise la recherche de caractéristiques physiques comme l’indique le commissaire principal honoraire de la Police nationale Georges Moréas dans son blog :

http://moreas.blog.lemonde.fr/2014/08/12/esquisse-dun-portrait-robot-a-ladn/

>> En 2013, une étude concluait que même les données génétiques anonymisées pouvaient être réattribuées au moins à la famille du donneur sans dificultés :

http://data2discovery.org/dev/wp-content/uploads/2013/05/Gymrek-et-al.-2013-Genome-Hacking-Science-2013-Gymrek-321-4.pdf

>> Heather Dewey-Hagborg, scientifique et artiste, rend public son travail Stranger Vision, où elle a reconstitué à l’aide d’une imprimante 3D le visage d’inconnus à partir de l’ADN extrait de mégots ou cheveux perdus dans l’espace public. Son but : interpeler sur le développement de ces nouvelles technologies. Le site web dédié à son exposition, décrivant sa méthode et ses résultats :

http://deweyhagborg.com/strangervisions/

>> Une conférence TED qu’elle a réalisé sur le sujet :

>> La suite de son projet, sur la « surveillance génétique » :

http://biogenfutur.es/#about

>> Le Pr Dennis McNevin (université de Canberra) a réalisé une vidéo sur les possibilités de cette technologie :

http://www.canberra.edu.au/research/news/news-listing/putting-a-fresh-face-on-dna-to-identify-suspects

 

A CONSULTER :

 

>> La base de données des SNP (variations d’une seule lettre de l’ADN entre deux personnes) connus :

http://www.snpedia.com/index.php/SNPedia

>> La liste des pays ayant des bases de données génétiques et l’usage légal qui est admis :

http://www.councilforresponsiblegenetics.org/dnadata/exec.html

 

SPACE LAUNCH SYSTEM – LA NASA CONSTRUIT LE LANCEUR ULTIME

SLS

>> Les dessins et plans détaillés de la fusée :

http://www.nasa.gov/exploration/systems/sls/multimedia/gallery/SLS_Concepts.html#lowerAccordion-set1-slide2

კატეგორიები: ,

Le gouvernement maintient son opposition à l’exploitation du gaz de schiste

Science & Vie - Construire un monde durable - ორშ, 29/09/2014 - 17:17
Exploitation de gaz de schiste en Pennsylvanie

Une exploitation de gaz de schiste en Pennsylvanie / Ph. Nicholas Tonelli via Flickr – CC BY 2.0

« Il n’y aura pas de gaz de schiste et pas d’investigation sur le gaz de schiste » en France a affirmé le 28 septembre la ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène Royal (Le Grand Rendez-vous sur iTele). Ces propos sont venus en réaction aux déclarations de jeudi dernier de Nicolas Sarkozy dans un discours à Lambersart (Nord) s’émouvant que « la France ne puisse pas profiter de cette nouvelle énergie. » Mais ce lundi, dans une interview au Figaro, son ancienne ministre de l’Écologie (2010 – 2012), Nathalie Kosciusko-Morizet s’est démarquée de l’ancien président en marquant son opposition « à l’exploitation du gaz de schiste dans les conditions et avec les technologies qui ont été employées aux États-Unis. » Le débat sur cette nouvelle source d’énergie reprend donc alors que la France a déclaré un moratoire en 2013.

La controverse sur le gaz de schiste, qui est en fait du gaz naturel (méthane) emprisonné dans des micro-anfractuosités des roches sédimentaires, semble ainsi transcender les clivages politiques car les enjeux sont de taille : la meilleure étude prospective sur les réserves mondiales de gaz de schiste, effectuée par l’Agence gouvernementale américaine de l’énergie (E.I.A), situe la France en tête des pays européens derrière la Pologne. Nos réserves théoriques, de 3 870 milliards de mètres-cube, représenteraient 77 ans de consommation de gaz à l’échelle nationale. De quoi garantir une belle indépendance énergétique… Mais à quel prix écologique et environnemental ? Telle est la question.

 L’exploitation du gaz de schiste pose de grands défis environnementaux

Contrairement au gaz naturel traditionnel, qui forme d’immenses poches dans le sous-sol, le gaz de schiste est amalgamé aux roches si bien qu’il faut les broyer pour laisser échapper le méthane. Pionniers en la matière depuis une dizaine d’années, les exploitants américains se servent de la fracturation hydraulique consistant à injecter dans la roche des solvants à très haute pression. La technique requiert le creusement de cavités (puits) horizontales sur plusieurs centaines de mètres à 2 ou 3 km de profondeur par lesquelles s’effectue l’injection. Des centaines de milliers de ces puits jonchent aujourd’hui le sol américain, au grand dam des associations de préservation de l’environnement qui ont tiré la sonnette d’alarme sur les risques afférents : pollution profonde des sols et des nappes phréatiques, déstabilisation du manteau rocheux pouvant engendrer des séismes, défiguration des paysages et mise en danger des écosystèmes.

Il faut dire que l’extraction du gaz de schiste est une activité très récente encore dans sa phase « sauvage », à l’instar de ce que fut l’exploitation pétrolière à la fin du XIXe siècle. Grâce au travail des défenseur de l’environnement, il est aujourd’hui admis que cette nouvelle source d’énergie fossile, non renouvelable, doit faire l’objet d’études scientifiques approfondies sur l’impact global et à long terme de son exploitation. Les techniques actuelles semblent inadaptées, et peut-être qu’une mutation technologique sera nécessaire pour allier production de gaz et préservation écologique. Un travail demandant un temps de réflexion et d’expérimentation opposé à la raison économique et industrielle, qui vise des résultats rapides. D’où l’intérêt de lancer des évaluations scientifiques car c’est seulement en connaissance de cause que l’on est apte à prendre les bonnes décisions. Aussi, le débat sur le gaz de schiste tel qu’il se tient aujourd’hui en France est parfaitement légitime, mais il est plus politique et idéologique que scientifique.

R.I.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

  • Gaz de schiste, le dossier vérité – A l’heure où se profile la transition énergétique, le gaz de schiste représente une ressource miracle pour les uns, un cauchemar pour les autres. Qu’en est-il vraiment? Les réponses de la science.  – S&V n°1148.

Gaz de schiste - S&V1148

Gaz de schiste - S&V1134

 

 

 

კატეგორიები: ,

Le ciel du mois d’octobre 2014

Science & Vie - Construire un monde durable - ორშ, 29/09/2014 - 13:02
L'automne astronomique, ou la plongée dans le grand bleu extragalactique...

L’automne astronomique, ou la plongée dans le grand bleu extragalactique…

Printemps et automne, les deux saisons des galaxies… Si, en hiver et en été, la Terre, dans son périple autour du Soleil, présente sa face nocturne au plan galactique, au printemps et en automne, la Voie lactée se fait progressivement plus discrète, et le ciel s’ouvre au cosmos lointain… Des galaxies, des galaxies par dizaines, par centaines, par milliers s’offrent alors aux contemplateurs du ciel… Galaxies d’Andromède, du Triangle, de Pégase, du Bélier et d’ailleurs…
Dans le numéro d’octobre de Science et Vie, je décris le magnifique système de galaxies NGC 7317, 7318 a et b, 7319 et 7320, plus célèbre sous le nom de Quintette de Stephan. Ce groupe de galaxies, en apparence extraordinairement compact, a longtemps fasciné les astronomes, et fait fantasmer certains d’entre eux, sous la houlette de l’Américain Halton Arp… Dans les années 1970, en effet, la théorie du big bang en particulier et l’expansion de l’Univers en général, étaient encore discutées âprement par les astronomes qui ne croyaient pas à l’historicité et à l’évolution de l’Univers. D’où le « grand boum » dédaigneux et ironique du rugueux et très britannique Fred Hoyle, grand boum qui est devenu, paradoxalement, le nom de la théorie qu’il cherchait à tourner en ridicule.

 elle se trouve à seulement 40 millions d'années-lumière de distance, quand NGC 7317, NGC 7318 a et b et NGC 7319 sont éloignées de plus de 300 millions d'années-lumière. Photo Nasa/ESA/STSCI.

Le Quintette de Stephan, photographié par le télescope spatial Hubble. En haut et à droite, la petite galaxie spirale NGC 7320 n’appartient pas réellement au groupe : elle se trouve à seulement 40 millions d’années-lumière de distance, quand NGC 7317, NGC 7318 a et b et NGC 7319 sont éloignées de plus de 300 millions d’années-lumière. Photo Nasa/ESA/STSCI.

Et donc ces opposants au big bang cherchaient dans le ciel le grain de poussière interstellaire qui ferait trembler puis s’effondrer l’édifice cosmologique honni. Alors, en pointant son télescope du mont Palomar vers le Quintette de Stephan, le très américain et rugueux Halton Arp crut faire une découverte décisive… En effet, les cinq galaxies, en apparence serrées les unes contre les autres dans le même amas, exhibaient des redshifts, ou décalages spectraux, en principe signature de l’expansion de l’Univers, discordants, absurdes. NGC 7320 s’éloignait à 800 kilomètres par seconde, alors que NGC 7317, 7318 a et b et NGC 7319 nous fuyaient à la vitesse de 6600 kilomètres par seconde ! Impossible, dans le cadre de la cosmologie du big bang ; donc, déclarèrent nos opposants, la théorie était fausse, d’autant que nombre d’autres groupes galactiques présentaient des distorsions apparentes semblables.
Les tenants de la théorie du big bang ne portèrent qu’une attention distante et polie à ces observations, arguant que dans un ciel comptant quelques dizaines de milliards de galaxies sur une surface d’une quarantaine de milliers de degrés-carrés, forcément, des alignements fortuits entre galaxies situées à des distances fort différentes devaient être courants.
A l’époque de Hoyle et Arp, les photographies de galaxies étaient assez floues… La turbulence atmosphérique, qui dégrade les images reçues par les télescopes, ne permettait pas d’obtenir des images nettes. Alors, le Quintette de Stephan pouvait faire illusion, c’est vrai… Aujourd’hui, avec les images prises par le télescope spatial Hubble ou les grands instruments astronomiques, on réalise ce qui a pu tromper Hoyle, Arp et leurs disciples. Effectivement, la galaxie NGC 7320 était en avant-plan des quatre autres galaxies, mais par un malheureux hasard, elle était aussi beaucoup plus petite ! D’où cet effet de perspective faussé et cette apparente proximité du groupe… En réalité, la petite spirale se trouve à 40 millions d’années-lumière, les quatre autres grandes galaxies, à 300 millions d’années-lumière, près de dix fois plus loin.
Serge Brunier

კატეგორიები: ,

Le diesel taxé davantage pour financer les infrastructures de transport ?

Science & Vie - Construire un monde durable - ორშ, 29/09/2014 - 11:00
Les moteurs diesel polluent plus que les moteurs à essence (Ph. Doron Derek Laor via Flickr CC by 2.0)

Les moteurs diesel polluent plus que les moteurs à essence (Ph. Doron Derek Laor via Flickr CC by 2.0)

L’État prévoirait d’augmenter de deux centimes les taxes sur le diesel pour financer les infrastructures de transport, comme l’a déclaré le secrétaire d’État au Budget, Christian Eckert. Cette nouvelle taxe, qui rapprocherait encore le prix du diesel (gazole) de celui de l’essence, est la piste la plus sérieuse pour compenser une partie du manque à gagner par l’abandon de la taxe poids lourds – l' »écotaxe » – suite à la fronde des transporteurs et des « bonnets rouges ». La hausse devrait intervenir au 1er janvier prochain, après le vote du Parlement sur le budget de l’État pour 2015.

En effet, avec l’abandon de l’écotaxe en juin dernier, le gouvernement s’est retrouvé avec une équation difficile à résoudre : comment compenser les 800 millions d’euros par an qu’elle devait rapporter ? Une somme qui doit permettre de réaliser plus de cent projets de rénovation des infrastructures de transport dont celle de notre réseau ferroviaire dont on sait aujourd’hui qu’il est vétuste. Le gouvernement doit ainsi remplacer l’écotaxe par un ensemble de mesures. La plus importante est  le péage de transit poids lourds qui devrait s’étendre sur 4000 km de routes nationales et rapporter quelque 550 millions d’euros. Mais il manque 250 millions d’euros pour clore ce budget. Une partie de cette somme viendra de l’augmentation mécanique de la contribution Climat-Energie (taxe carbone), déjà prévue et votée en 2013. Le reste devrait être apportée par cette nouvelle taxe de 1 ou 2 centimes sur le diesel.

Les moteurs diesel, alimentés par du gazole, ne sont pas viables écologiquement

Mais cette dernière mesure n’a pas été pensée dans une pure vision comptable : elle s’inscrit plus globalement dans la « descente aux enfers » du diesel, une technologie qui a eu le vent en poupe en France dans les décennies 1990 et 2000… en dépit du bon sens écologique. Si aujourd’hui le gazole représente approximativement 80% des volumes vendus par les stations-service et si plus de 70% des voitures vendues en France sont équipées d’un moteur diesel (une véritable exception française), cette technologie est clairement une impasse du point de vue de la santé publique et de celui de la lutte contre la pollution. Au point que la France a été assignée en justice par la Commission européenne en mai 2011 pour infraction à la qualité de l’air !

Car le taux de dioxyde de carbone (gaz à effet de serre) émis par la combustion du gazole a beau être inférieur à celui de l’essence, la motorisation diesel n’a pas son pareil pour émettre des nanoparticules de suie, de l’ozone, du dioxyde d’azote, toutes des substances qui contribuent aux maladies respiratoires empoisonnant nos villes. Ce malgré la mise au point des pots d’échappements catalytiques, mais qui ont du mal à suivre le renforcement constant des normes anti-pollution. Aussi, si le prix du gazole était auparavant inférieur de quelque 0,25 euro à celui du super (grâce à une fiscalité favorable datant des années 1970) et si un moteur diesel consomme moins qu’un moteur à essence (de 14% à 20%), la tendance est depuis quelques années à un rapprochement des prix, ce que la nouvelle taxe renforcera. Une manière d’enterrer en douceur ce qui fut un engouement des constructeurs français et qui se révèle finalement une véritable fausse bonne idée.

R.I.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V1135

S&V 1086

  • Comment dépolluer le moteur diesel - En 1997 déjà le problème de la pollution apportée par la technologie diesel posait question. A l’époque l’on pensait que la mise au point du filtre à particules PSAPeugeot-Citroën serait la solution – S&V n°963

S&V963

 

 

 

 

კატეგორიები: ,

Ecole : le redoublement devrait devenir l’exception

Science & Vie - Construire un monde durable - ხუთ, 25/09/2014 - 18:35
Des élèves de CM2 lisent devant une classe de CP / Ph. Jyaire via Flickr - CC BY 2.0

Des élèves de CM2 lisent devant une classe de CP / Ph. Jyaire via Flickr – CC BY 2.0

Inefficace, démotivant, et qui plus est coûteux d’après la ministre de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, le redoublement d’un élève ne devrait plus servir que d’extrême recours à partir de l’automne prochain. Tel est le sens d’un décret examiné en ce moment par le Conseil d’Etat, qui s’inscrit dans la loi de refondation de l’Ecole de la République (8 juillet 2013).

Car redoubler permet certes à un élève de récupérer un peu son retard par rapport aux autres élèves, mais les études montrent qu’à long terme les redoublants progressent globalement moins bien que leurs camarades de même niveau passés à la classe supérieure.

Or, au cours de leur scolarité obligatoire, 28 % des élèves français actuels on déjà passé deux ans dans une même classe : c’est plus du double que la moyenne des 35 pays de l’OCDE (PDF). A l’entrée au collège, un enfant sur dix a un an de retard, et les redoublements dits « stratégiques » sont fréquents en troisième et en seconde.

Désormais, d’autres pistes de soutien aux élèves en difficulté devront être recherchées, d’après les souhaits de la ministre, tandis que le redoublement ne sera admis que lorsqu’il se justifie. Soit lors d’une « rupture importante de l’apprentissage » - notamment en cas d’absences prolongées d’un élève au cours de l’année, soit lorsque le niveau à redoubler constitue un « palier d’orientation » qui barre l’accès à la filière choisie par l’élève.

Limiter le redoublement est un objectif recherché depuis longtemps

Cela fait plusieurs années que les législateurs français souhaitent encadrer davantage les redoublements. Tel était l’un des objectifs de la loi d’orientation de Lionel Jospin qui en 1989 introduisit l’enseignement par cycles. Mais la mauvaise habitude de faire tout de même redoubler les élèves en retard est restée, souvent voulue par le corps enseignant, voire par les familles elles-mêmes.

Le débat sur le redoublement intervient dans une remise en question plus large, ces dernières années, de divers aspects de l’enseignement en France, comme l’opportunité de noter les élèves de primaire, les rythmes scolaires, ainsi que la surcharge des classes. Sur toutes ces questions, la science a apporté des réponses étayées, en convoquant la psychologie et les neurosciences.

C’est ainsi que les études de chronobiologie ont montré que la semaine de 5 jours est bénéfique pour l’apprentissage des enfants, une pause de deux jours pendant le weekend perturbant leurs capacités de concentration. Et concernant la taille des classes, une étude menée en France en 2006 a prouvé que réduire le nombre d’élèves permettrait clairement d’améliorer leurs résultats scolaires.

Quant à l’opportunité de noter les élèves, la réponse de la science est… tout dépend de l’esprit dans lequel la notation est attribuée ! Afin que l’élève qui apprend en tire bénéfice, il faut que les notes lui soient attribuées pour repérer ses erreurs, lui permettre de les corriger et souligner ses progrès. En décembre 2014, ce sujet sera sur la table des législateurs.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1164 notes élèves

S&V 1147 école neurosciences

S&V 1140 rythme scolaire

S&V 1128 nombre élèves

 

 

 

კატეგორიები: ,

Les paquets de cigarettes seront tous identiques

Science & Vie - Construire un monde durable - ხუთ, 25/09/2014 - 11:00
Finis les paquets de cigarettes aux couleurs vives (Ph. 09claude via Flickr CC by 2.0)

Finis les paquets de cigarettes aux couleurs vives (Ph. 09claude via Flickr CC by 2.0)

C’est aujourd’hui en Conseil des ministres que la mesure sur la neutralité de tous les paquets de cigarettes devrait être adoptée. Sauf revirement de dernière minute, la mesure-phare du plan national de réduction du tabagisme, présenté par la ministre de la Santé Marisol Touraine avec l’appui de François Hollande, imposera ainsi à tous les fabricants de cigarettes une standardisation des paquets vendus en France : une taille unique, aucun signe distinctif ni couleur, une typographie standard pour toutes les marques… Le stand des buralistes deviendra bien monochrome et monotone, que seuls le nom ou marque de la cigarette et les messages sanitaires (« Fumer tue ») avec leurs photos viendront « égayer ».

Une révolution donc dans un secteur où le « packaging » (emballage) est devenu l’élément clé de toutes les stratégies marketing pour séduire le chaland, surtout les jeunes, depuis que la publicité pour les cigarettes a été interdite en France en 1991 (loi « Evin »). Autant dire que cette mesure, inscrite plus largement dans le plan de lutte contre le cancer, est un coup rude porté aux cigarettiers. Lesquels bien sûr comptent se défendre par voie légale en invoquant l’atteinte au droit des marques, inscrit dans le droit fondamental de la propriété. Du moins, tel a été leur réaction quand l’Australie a adopté cette mesure fin 2012. Ils argumentent également qu’en Australie, la neutralité des paquets n’a pas modifié les ventes en 2013.

Un paquet de cigarettes neutre pour atténuer l’attrait du produit surtout auprès des jeunes

Néanmoins, des études dont celles de l’Université d’Anvers (Belgique) et de l’Université de Londres (Angleterre) ont prouvé l’intérêt de cette neutralisation marketing des cigarettes en particulier auprès des jeunes, cible privilégiée des cigarettiers car ces derniers assurent la pérennité à long terme de leurs ventes. Ainsi, si aucune statistique ne permet encore de mesurer la portée réelle d’une telle mesure, les expérimentations étant encore trop récentes, les institutions de santé publique, comme la Fondation contre le cancer, et les organismes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Union européenne préconisent ce type de mesure. La France, où le tabagisme touche 30% des personnes en âge de fumer et coûte 18 milliards d’euros par an à la Sécurité sociale, serait le premier pays européen à appliquer une telle règle – suivie de près par la Grande-Bretagne.

Mais le paquet de cigarettes neutre n’est pas la seule mesure de lutte contre le tabagisme présentée par la ministre Touraine (et qui doit recevoir l’aval du Parlement) : la cigarette électronique devrait, elle aussi, recevoir sa part. En particulier, sa publicité devrait être mieux encadrée et son usage pourrait être interdit dans certains lieux publics (elle est déjà interdite de vente aux mineurs). Car si les spécialistes s’accordent généralement sur l’idée qu’elle est bien moins nocive que la cigarette traditionnelle – elle contiendrait de 9 à 450 fois moins d’agents nocifs – et sur son utilité pour le sevrage des fumeurs, son innocuité absolue n’a pas été prouvée, faute d’expérimentation à long terme. Mais surtout, comme l’a signalé notamment Bertrand Dautzenberg, président de l’Office français de prévention du tabagisme, elle pourrait constituer pour les jeunes une porte d’entrée vers le tabagisme.

R.I.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

Les avantages de la cigarette électronique - S&V n°1153

Les risques de la cigarette électronique - S&V n°1149

Méthode pour arrêter de fumerS&V n°1040

კატეგორიები: ,

Mars : l’Inde réussit le placement en orbite du satellite Mangalyaan

Science & Vie - Construire un monde durable - ოთხ, 24/09/2014 - 18:07
Vue d'artiste du satellite indien Mangalyaan ou Mars Orbiter Mission. / Nesnad via Wikipedia - CC BY SA 3.0

Vue d’artiste du satellite indien Mangalyaan ou Mars Orbiter Mission. / Nesnad via Wikipedia – CC BY SA 3.0

Il s’appelle MOM en anglais, acronyme de Mars Orbiter Mission, mais aussi Mangalyaan en indien (« vaisseau martien »). Ce petit satellite de 1,5 mètre et 500 kg est entré en orbite martienne aujourd’hui au petit matin, après un voyage qui a duré 300 jours. Il rejoint ainsi MAVEN, le satellite de la NASA arrivé deux jours plus tôt à proximité de la planète rouge.

Sur le plan stratégique, c’est un énorme succès pour l’Agence spatiale indienne, l’ISRO, qui par ce premier lancement interplanétaire fait son entrée dans la cour des grands acteurs de la conquête spatiale. Car l’entièreté de la mission MOM est Made in India, de la conception à la fabrication. Plus important encore, le lancement : il a eu lieu le 5 novembre 2013 depuis le centre spatial Satish Dhawan sur l’île de Sriharikota (Golfe du Bengale).

Sur le plan scientifique, la mission du MOM sera de mesurer le taux de méthane dans l’atmosphère et sur le sol martiens, un indicateur de vie microbienne. L’existence de microbes sur Mars est déjà prouvée, mais il s’agit de bactéries terrestres emportées sur place par les divers rovers qui s’y sont posés (ou crashés) : Viking, PathfinderSpirit... et même Curiosity, qui promettait pourtant d’être l’engin le plus stérile à toucher le sol martien…

Les 15 instruments dont est pourvu Mangalyaan récolteront des données durant 6 à 10 mois, tandis que ses caméras en couleur promettent de fournir une moisson d’images des lunes de Mars, Phobos et Déimos (signifiant « peur » et « terreur » en grec), qui portent le nom des jumeaux engendrés par le dieu Mars et la déesse Vénus dans la mythologie gréco-romaine.

Mangalyaan est une mission spatiale « low cost »

Mais pour ses homologues internationaux, le plus surprenant chez Mangalyaan est son coût : seulement 25 millions de dollars, d’après l’ISRO. L’Inde souhaite ainsi prouver qu’elle pourrait jouer le rôle de puissance spatiale « low cost », à l’heure où la NASA tente d’abaisser les coûts de ses missions, notamment en sous-traitant à des prestataires privés ses vols habités. De quoi concurrencer sa grande rivale, la Chine.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1162 vols spatiaux

S&V 1146 Curiosity bactéries

S&V 1064 conquête spatiale

S&V 1060 couv

 

 

 

 

კატეგორიები: ,

Changement climatique : 120 chefs d’Etats invités par l’ONU doivent annoncer des solutions concrètes

Science & Vie - Construire un monde durable - სამ, 23/09/2014 - 15:49
L'Amphithéâtre du siège de l'ONU à New York, où se tient le sommet sur le climat aujourd'hui / Ph. Rob Young via Flickr CC BY 2.0

L’amphithéâtre du siège de l’ONU à New York, où se tient le sommet sur le climat aujourd’hui / Ph. Rob Young via Flickr CC BY 2.0

Un sommet exceptionnel est organisé aujourd’hui à New York par le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, qui veut relancer l’action internationale pour freiner le changement climatique. Cent vingt états ont répondu présent à son invitation, mais aussi 350 organisations parmi des multinationales, des acteurs de la finance et des ONG.

Ils sont tous invités à s’impliquer dans des actions urgentes, à l’heure où les projections des climatologues indiquent qu’en l’absence d’une action mondiale coordonnée, le thermomètre planétaire pourrait monter de 4 ou 5 °C d’ici à la fin du siècle, les émissions de gaz à effet de serre étant toujours en hausse. Le défi est énorme, car, déjà, les effets du réchauffement commencent à se faire sentir autour de la planète.

Un sommet sur le climat proposant des solutions

Par volonté de Ban Ki-Moon, la vraie nouveauté de ce sommet est qu’il est orienté « solutions ». Premièrement, le secrétaire de l’ONU invitera les états à chiffrer leur participation au Fonds vert, un dispositif prévu par le sommet de Copenhague (2009) qui servira à financer la transition énergétique des pays en développement, ainsi qu’à les aider à s’adapter au changement climatique.

Deuxièmement, aujourd’hui seront lancés de larges plans d’actions impliquant des coalitions d’états, des villes, des entreprises et des ONG sur des points stratégiques pour « décarboniser » l’économie, c’est-à-dire la rendre moins génératrice de CO2. Le gaz carbonique sera aussi l’objet d’une campagne menée par la Banque mondiale, qui militera aujourd’hui pour l’introduction d’un prix du carbone, afin de créer une économie du CO2.

La France, de son côté, sera très attentive aux engagements pris aujourd’hui, qui serviront de bases pour la COP21, la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en 2015 et réunira l’ensemble de pays représentés à l’ONU.

Surtout, ce qu’espèrent  les organisateurs du sommet de New York, c’est de dépasser le traumatisme de la conférence de Copenhague en 2009, qui s’état conclue par un échec cuisant. Et de faire un pas de plus pour concrétiser l’objectif principal : limiter à 2 °C le réchauffement de l’atmosphère terrestre à l’horizon 2100.

F.G.

> Lire aussi dans les Grandes Archives de S&V :

S&V 1147 climat

S&V 1137 Rio+20

S&V 1107 Copenhague

S&V 1061 Climat

 

 

 

კატეგორიები: ,

Arrêté : Elections des membres DOCTORANTS au CA de la COMUE

Actualités de l'Université de Grenoble - სამ, 09/09/2014 - 02:00
ARRETE 2014-04 portant organisation des élections  pour le renouvellement des membres du COLLEGE 6 - DOCTORANTS au conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements (COMUE) Université de Grenoble Dans le cadre du renouvellement des membres composant le collège 6 (doctorants) du conseil d’administration de la COMUE Université de Grenoble , le présent arrêté a pour objet  de rappeler les conditions d’élections ainsi que les modalités d’organisation du scrutin. Télécharger l'arrêté et les annexes

დანილო პერესის სამგანზომილებიანი პანამა

24 საათი - ხუთ, 13/03/2014 - 00:00
წლევანდელი ჯაზერია ნელ-ნელა ძალას იკრებს და გაზაფხულის თბილისს აკორდებით ავსებს.

პანამის 500 მუსიკალური წელიწადი

24 საათი - ხუთ, 06/03/2014 - 00:00
ჯაზსერიას პიანისტ დანილო პერესის ბენდის კონცერტი გააგრძელებს

IMPORTANT FOCUS NEWS

APS - Physics focus - პარ, 21/10/2011 - 01:00
Physical Review Focus is now part of APS's online publication Physics (physics.aps.org). The Focus RSS feed will no longer be updated, please subscribe to the Physics RSS feed.
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა

The Menace of Underground Ice

APS - Physics focus - პარ, 14/10/2011 - 01:00
A new model explains how subterranean ice can grow into large sheets that lift the earth and damage roads and buildings. Image: Emma Pike via Wikimedia Commons
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა

Nobel Focus: Discovery of Quasicrystals

APS - Physics focus - პარ, 07/10/2011 - 06:35
The 2011 Nobel Prize in Chemistry recognizes the discovery of quasicrystals, in which atoms are ordered over long distances but not in the periodically repeating arrangement of traditional crystals. Image: Inductiveload via Wikimedia Commons
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა

The Purest X-Ray Beam

APS - Physics focus - ოთხ, 28/09/2011 - 06:29
Measurements of the world's first x-ray laser show that it produces the most coherent (laser-like) and the purest (monochromatic) x-ray beam ever measured. Image: SLAC National Accelerator Laboratory
კატეგორიები: განათლება, ფიზიკა
ინფოარხების ცნობების შეკრება