Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

fcc06e3554ac

ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი = Kauchtschischwili T. Korpus der Griechischen Inschriften in Georgien / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი. რედ. ლ. გორდეზიანი. (მესამე შესწორ. და შევსებ. გამოცემა). თბ.: © ლოგოსი, 1999–2000, 2004, 2009. 421 გვ. ISBN 978-9941-401-1-41-1

დღესდღეობით საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილია 1000-ზე მეტი ბერძნული წარწერა, რომელთა ქრონოლოგიური ჩარჩოა ძვ. წ. Vს-დან XIXს-მდე. მათი არსებობა იმისი ნიშანია, რომ ბერძნულ ენასა და დამწერლობას საერთაშორისო ხასიათი ჰქონდა ანტიკურ ხანაში. ნაშრომში საკითხი გადაჭრილია შემდეგი კანონზომიერების მიხედვით: ეპიგრაფიკული, გრაფიული და გეოგრაფიული პრინციპები.

ახალი ჟურნალები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

09ab7639c1ed

Mathematics of Computation. American Mathematical Society. 2010. - vol.79. - №272. ISSN: 00255718
Contents of Volume 79, Number 272
J. M. Melenk; S. Sauter - Convergence analysis for finite element discretizations of the Helmholtz equation with Dirichlet-to-Neumann boundary conditions - Math. Comp. 79 (2010), 1871-1914.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

77f0ff6ce434


ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი სამხრეთ კავკასიის მილსადენი და არქეოლოგია საქართველოში = Rescue Archaeology in Georgia: The Baku-Tbilisi-Ceyhan and South Caucasian Pipelines / საქრთველოს ეროვნული მუზეუმი. მთ. რედ. გ. გამყრელიძე; ინგლ. ტექსტის რედ. მ. ვიკერსი. – © თბ., 2010. – 622 გვ.: ილ., ტაბ.
BP საქართველოს ეროვნული მუზეუმის განსაკუთრებული პარტნიორია. ეს პუბლიკაციაც BP-სა და მისი პარტნიორების და ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლობის შედეგია. მასში აისახა 2000–2005 წლებში განხორციელებული საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ოთარ ლორთქიფანიძის კვლევითი ცენტრის მიერ, გადარჩენითი არქეოლოგიური პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული არქეოლოგიური აღმოჩენები, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანსა და სამხრეთკავკასიური მილსადენის მშენებლობისას. ეს ყოველივე უმაღლესი სტანდარტების ფორმებში თავსდება. ამ სტრატეგიამ 1990-იანი წლების შემდეგ ახალ პროექტებს გაუხსნა გზა.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3bb0b099e5bc

ასათიანი რ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ლექსიკონი / საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. – © თბ.: სიახლე, 2010. – 480 გვ.
განმარტებითი ლექსიკონების გამოცემის დღევანდელი აუცილებლობა განპირობებულია ეკონომიკაში რადიკალური ცვლილებებით და მეურნეობის თვისობრივად ახალ მოდელზე – საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლით. წიგნში დიდი ყურადღება ეთმობა ეკონომიკისა და ბიზნესის ტერმინების ახსნა-განმარტებას (იგი 2000 ტერმინს მოიცავს).

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

af61e753c6df

ბოდლერი შ. სევდა და იდეალი = Baudelaire Ch. Speen et Ideal / რედ. ბ. უტიე; ფრანგ. თარგმ., წინათქმა და კომენტ. მ. მიქელაძემ. – © GAMS პრინტი, 2008. – I-XLIII, 234 გვ. (ლექსები დაბეჭდილია ქართულ და ფრანგულ ენებზე. დაიბეჭდა შპს „სეზანში“). ISBN: 9789941008337
კრებულს წინ უძღვის საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის, კავკასიური ბიბლიოთეკის დირექტორის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრის ბერნარ უტიეს წინასიტყვაობა. იგი აღნიშნავს, რომ „არიან პოეტები, რომლებიც მუდამ აქტუალური რჩებიან: ეჭვგარეშეა, სხვებზე მეტად ეს ითქმის ბოდლერზე: მოქალაქე და მოგზაური, გაორებული სევდასა და იდეალს შორის, იგი ახლობელი რჩება თანამედროვე ადამიანისთვისაც.“ ბოდლერი უცხო არ არის ქართველი მკითხველისათვის. იგი ფრანგული კულტურის იმ ეპოქის შვილია, როცა ქართველი პოეტების შთაგონების წყაროდ ფრანგი სიმბოლისტები იქცნენ.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6886cc684337

ლევი მ. სად ხარ? / რედ. თ ქურდოვანიძე; ფრნგ. თარგმ. ნ. თურქესტანიშვილმა. – © თბ.: აგორა, 2010. – 331 გვ.
ISBN: 9789941900266
მარკ ლევის პირველი რომანი „ეს რომ მართალი იყოს...“ 2000 წელს გამოიცა. რომანს დიდი წარმატება ხვდა წილად. იმავე წელს ის ფანტასტიკის ჟანრში პირველ წიგნად აღიარეს. რომანი ითარგმნა 30 ენაზე და სტივენ სპილბერგმა ავტორისაგან ნაწარმოებზე ფილმის გადაღების უფლება შეიძინა.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6b0ed581379f

მიხაილოვა ნ. რომის სამართალი: სასწ. თვალსაჩინოება უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან „იურისპრუდენციის“ სპეციალობას / ნ. მიხაილოვი, ა. ივანოვი, ს. ასანიძე; [რედ. ს. ბარამიძე]. – თბ.: © სამართლიანი საქართველო, 2009. – 223 გვ. 
წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა 2007 წ. მოსკოვში. Михаилова Н. В. Римское право. Серия «Экзамен» / Н. В. Михаилова, А. А. Иванов, С. Р. Асанидзе – М.: Закон и право. Юнити, 2007.
ISBN 978-99940-985-5-2

ახალი გამოცემები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

07e08f0a46cb

ერიაშვილი ნ. წინასწარი გამოძიების ფსიქოლოგიური თავისებურებები: ნაშრომი უმაღლესი იურიდიული სასწავლებლებისათვის / რედ.: ს. ბარამიძე, მ. სულხანიშვილი. – თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2010. – 140 გვ.
ნაშრომში განხილულია ფსიქოლოგიის თეორიის, მისი მეთოდებისა და კონკრეტული გამოვლინებების შედეგებისადმი მიმართვის მოთხოვნილება.

ინფოარხების ცნობების შეკრება