Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

93r0t
რუსუდან ფეტვიაშვილი : ბავშვობა, ფერწერა, გრაფიკა, ილუსტრაცია = Rusudan Petviashvili : Childhood, Painting, Drawing, Illustration / პროექტის ავტორი თ. ლონდარიძე. - თბ.: არტანუჯი, 2016. - 152 გვ. 
 
ISBN 978-9941-463-84-6

ალბომი მხატვრის 200-მდე ნამუშევარს აერთიანებს, რომლებიც ქრონოლოგიურად და ჟანრების მიხედვითაა დაყოფილი: ბავშვობა, გრაფიკა, ფერწერა, ილუსტრაცია. კატალოგში შესულია რუსუდან ფეტვიაშვილის მიერ 6-11 წლის ასაკში ფანქრითა და ტუშით შესრულებული ნამუშევრები, ასევე ილუსტრაციები, რომლებიც ფრანგულ ენაზე გამოცემული „ვეფხისტყაოსნისთვის“, ასევე, „დათა თუთაშხიასა“ და სხვა ნაწარმოებებისთვის შეიქმნა.

ფეტვიაშვილის მხატვრობა განსაკუთრებული ტექნიკით გამოირჩევა. მხატვარი სხვადასხვა მასალით მუშაობს – ფანქარი, აკვარელი, ტემპერა, ზეთის საღებავები, ქაღალდი, მუყაო, აბრეშუმი და სხვა. 

რუსუდან ფეტვიაშვილის ნამუშევრები დაცულია ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის კერძო გალერეებსა და კოლექციებში,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

08i1c
გზა თავისუფლებისაკენ : საუბრები კახა ბენდუქიძესთან. ვლადიმერ ფედორინი / მთ. რედ. ზ. ჩხეიძე; მთარგმნ. თ. იობაშვილი, ი. თოდუა. - თბ.: თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. – 487 გვ. 

ISBN 978-9941-0-8284-9

წიგნში კახა ბენდუქიძე წარმოდგენილია როგორც მეცნიერი, ბიზნესმენი, სახელმწიფო მოღვაწე და რეფორმატორი, ფილანტროპი და წარმატებული უნივერსიტეტების დამაარსებელი.

წიგნში თავმოყრილია აზრები პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, რეფორმებზე, საქართველოსა და უკრაინის მომავალზე. ასევე, აღწერილია კახა ბენდუქიძის მოსაზრებები საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისა და უკრაინაში გასატარებელი პოლიტიკის შესახებ.

მოხთრობილია კახა ბენდუქიძის დიდი წვლილის შესახებ ბიოლოგიურ მეცნიერებაში, აგრეთვე მის მიერ გატარებული საქართველოში მასშტაბებითა და სიღრმით უპრეცენდენტო რეფორმების შესახებ.

წიგნს წამძღვარებული აქვს ანასტასია ბენდუქიძე-გონჩაროვას წერილი,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

90x24
საქართველოს ისტორიის ატლასი / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კომისია; მთ. რედ. დავით მუსხელიშვილი. (მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა). - თბ.: არტანუჯი, 2016 – 75+ XLVI გვ.: ილ. 
ISBN 978-9941-463-83-9

წინამდებარე გამოცემა არ არის ჩვეულებრივი ისტორიული ატლასი, იგი ფაქტობრივად დოკუმენტირებული პუბლიკაციაა, მას ახლავს „განმარტებითი ტექსტი“, რომელშიც დასაბუთებულია თითოეულ რუკაზე ასახული ქვეყნის პოლიტიკური სურათი. ასე რომ, საბოლოო ჯამში ატლასი ფაქტობრივად ასახავს ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ტერიტორიის პოლიტიკური ცვლილებების პროცესს - უძველესი პერიოდიდან დღევანდლამდე. წიგნი შეიცავს 69 რუკას ისტორიული ძეგლების ფოტოილუსტრაციებითურთ და აგრეთვე ტაბულას, რომელზედაც ვახუშტი ბაგრატიონის მიხედვით მხარეების გერბებია გამოსახული. ატლასში ჩართულია 1784 და 1799 წლების რუკები; აგრეთვე ევრაზიის რუკა, კავკასიის პოლიტიკური რუკა და სხვ. 

მერე გამოცემაში შევსებულია საბჭოთა პერიოდის ამსახველი რუკების ტექსტი პირველწყაროებიდან.  წიგნს აგრეთვე დოკუმენტური მასალის სახით დაემატა ვახუშტი ბაგრატიონის 1735 წლის „ატლასიდან“ ამოღებული „ყოვლისა საქართველოსი ქარტა ანუ რუკა“. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

8a0jf
ილუსტრირებული მსოფლიო ატლასი : პლანეტა დედამიწის კომპლექსური სურათით / ქართ. გამოც. რედ. თ. ჩიკორაია. - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 304 გვ.: ილ.
ISBN 978-994-1213-496

ეს ფერადი ილუსტრირებული წიგნი სრულიად ახალი ხედებით წარმოგვიჩენს მსოფლიოს. იგი საინტერესოდ არის დატვირთული მრავალფეროვანი მასალით.   წიგნში წარმოდგენილია თემატური რუკები. თითოეულ რეგიონს ერთვის ამომწურავი ინფორმაცია დედამიწის აგებულების, კლიმატის, ველური ბუნების თავისებურების, სასარგებლო წიაღისეულის, გარემოს, მოსახლეობის, რელიგიების, ენებისა და ხალხების თაობაზე.

გამოცემაში ჩვენი პლანეტის ლანდშაფტების 60-ზე მეტი რუკაა, წიგნს ერთვის ხელოვნური თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოები, ასევე მონაცემები სახმელეთო ტერიტორიასა და ერთიან გარემოზე, ისტორიაზე, ქვეყნის პოლიტიკურ წყობასა და ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. წიგნში უხვადაა წარმოდგენილი კარტოგრაფიული რუკები და გრაფიკული ილუსტრაციები. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

pdytj
მსოფლიო ისტორია : ილუსტრირებული ენციკლოპედია / რედ.: მ. სესკურია, მ. სოხაძე, მ. ყიფშიძე. თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 512 გვ.: ილ.
ISBN 978-9941-23-614-3

ისტორია უძველესი დროიდან სხვადასხვა მოვლენისა და ქმედების მასშტაბურ ქრონიკად გვევლინება. წიგნში დათარიღებული ეს დარგი კი მხოლოდ ომების, დაპყრობების, შეთანხმებებისა და ღალატის მოკლე ქრონოლოგია არ არის. დაინტერესებული მკითხველი ამასთან ერთად შეიტყობს, თუ როდის მოხდა ესა თუ ის აღმოჩენა, როგორ შეიქმნა ხელოვნების გამორჩეული ნაწარმოებები, რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა სოფლის მეურნეობამ, როგორ იკვლევდნენ დედამიწას, ან როგორ შეიცვალა ვაჭრობის მეთოდები. ბრწყინვალედ ილუსტრირებული და ნათლად ახსნილი ისტორიული მოვლენები სოფლის მეურნეობის წარმოშობით იწყება და უახლესი ასტროფიზიკური აღმოჩენებით მთავრდება. ამგვარად წიგნში გლობალური ისტორიაა მოთხრობილი და წარმოჩენილია როგორც ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ისტორიული მოვლენები, ასევე ახლო დ შორეული აღმოსავლეთის, ინდოეთის, სამხრეთ ამერიკისა და წყნარი ოკეანის რეგიონების დასამახსოვრებელი და გამორჩეული ამბები. 

ნაშრომში ისტორია სტრუქტურულად შემდეგ სახეს ღებულობს: კაცობრიობის დასაბამი, უძველესი ცივილიზაციები, კლასიკური ეპოქა, ვაჭრობა და გამოგონებები, რეფორმაცია და აღმოჩენები, რევოლუციების ეპოქა, ტექნოლოგიები, წიგნის ბოლოს ზესახელმწიფოები  და ცნობარი, ეს უკანასკნელი კი შემდეგი სახის ინფორმაციებს მოიცავს:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

fgbf1
შენგელია, კ. საქართველოს ისტორია : უძველესი დროიდან თანამედროვეობის ჩათვლით (მეექვსე, განახლებული და შევსებული ქართული გამოცემა) / რედ. ვ. სილოგავა. - თბ.: კავკასიის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. – 332 გვ.: ილ.
ISBN 978-9941-9470-0-1

წინამდებარე წიგნში საქართველოს ისტორიის ხანგრძლივი პერიოდი კომპაქტურადაა გადმოცემული. აქ ტრადიციული სახელმძღვანელოს სქემას ერთვის ქვეყნის ისტორიის მოკლე თარიღების სქემა, ანოტაციით. ეს წიგნს სამეცნიერო ნაშრომის სახეს აძლევს. ამავდროულად წიგნი კონსპექტური სალექციო კურისიცაა, რომელიც ითვალისწინებს ქართული ისტორიოგრაფიის მიღწევებს ბოლო ორი საუკუნის მანძილზე. 

წიგნი გათვლილია, როგორც განათლების გარკვეული ეტაპი, სტუდენტებისა და აბიტურიენტებისათვის.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

k5rah
მიგრიაული, რ. ქართული კერძო სამართლის საკითხები = Migriauli, R. Issues of Georgian Private Law : გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები და სხვა პუბლიკაციები  (მეორე შევსებული გამოცემა). - თბ.: იურისტების სამყარო, 2016. – 275 გვ. 
ISBN 978-9941-9477-6-6

90-იან წლებში ძირეული ტრანსფორმაცია განიცადა კერძო სამართალმა. ამ პერიოდში შეიქმნა საკანონმდებლო აქტები „მეწარმეთა შესახებ“, „თამასუქის შესახებ“, „ჩეკის შესახებ“, „გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ“ და „სამოქალაქო კოდექსი“. ამ პერიოდშივე განვითარდა ქართული იურიდიული ლიტერატურა. 

წინამდებარე გამოცემაში ამ საკითხებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი სტატიები გამოცალკევებულია დანარჩენი პუბლიკაციებისაგან და დახარისხებულია სამართლის დარგების მიხედვით: ვუალობა, სამეწარმეო და სამოქალაქო სამართალი. მათში დაცულია ანბანური ქრონოლოგია. 

კრებული დააინტერესებთ სამართლის მითითებულ დარგებში მოღვაწე იურისტებსა და მკვლევარებს. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

5qm60
სამოსამართლო ეთიკა = Судейская этика  : სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის / [ნ. დ. ერიაშვილი, ი. ი. ამინოვი, კ. გ. დედიუხინი, ა. რ. უსიევიჩი, ა. ნ. პავლუხინი; რედ. ნ. დ. ერიაშვილი]. - თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2016. – 183 გვ. 
ISBN 978-9941-9402-3-1

სახელმძღვანელოში განხილულია მოსამართლის პროფესიული ეთიკის შინაარსი და სოციალური ფასეულობა ეთიკის ძირითადი კატეგორიების კურსის სტრუქტურის შესაბამისად; სისხლის სამართლის პროცესუალური იძულების მტკიცებულებები და ზომები; სასამართლო სტადიების ზნეობრივი საფუძვლები; სისხლის სამართლის პროცესუალური საქმიანობის კულტურის საკითხები.
სასამართლო ეთიკა პირდაპირ არის დაკავშირებულ ნორმატულ, სამართლებრივ და სამეცნიერო იურიდიულ ფენომენებთან და სრულყოფს სამართლებრივ რეგულირებას. 

წიგნის მოსამზადებლად გამოყენებულ იქნა პოლიტიკური და სამართლებრივი სწავლების ნაშრომები ეთიკაში, ფილოსოფიაში, ისტორიაში, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიაში,
ინფოარხების ცნობების შეკრება