Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

57blp
ხუბაშვილი, ია (ლეილა). იეზუიტების ორდენი = Khubashvili, Ia (Leila) Society of Jesus = Chubashvili Ia (Leila) La Compagnia di Gesù / რედ. მ. პაპაშვილი. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2016. – 429 გვ.

ISBN978-9941-10-163-2(2009)

ISBN978-9941-13-520-0

 

ნაშრომში განხილულია სასულიერო ორდენებს შორის ერთ-ერთი უძლიერესი ორგანიზაციის - იესოს საზოგადოების (იეზუიტთა ორდენის) გენეზისი და ევოლუცია, მისი საქმიანობის ყველა მნიშვნელოვანი ეტაპი როგორც ევროპის ისე აღმოსავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც.

იესოს საზოგადოებამ ტრიდენტის კრებიდან დაწყებული თავისი ბედი პაპობას დაუკავშირა, ორდენი ჩამოყალიბდა, როგორც ეკლესია ეკლესიის წიაღში თავისი პაპით, მიტროპოლიტებით, ტაძრებით და ა.შ.  ორდენმა თავისი არსებობის მანძილზე უდიდესი როლი შეასრულა არა მარტო მეცნიერების, კულტურულ-საგანმანათლებლო და მისიონერულ საქმიანობაში, არამედ პოლიტიკის სფეროშიც და დღესაც წარმატებით აგრძელებს საქმიანობას.

ამის ნათელი მაგალითია პაპობის ორიათასწლიანი ისტორიის ერთერთი თვალსაჩინო და გამორჩეული ფიგურა, პირველი გამორჩეული პაპი ხორხე მარიო ბერგოლიო, რომელიც 2013 წლის 13 მარტს ტახტზე ავიდა ფრანცისკ პირველის სახელით. მან უკვე წარმატებით შეცვალა ვატიკანის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

hby9m
გოგოლაშვილი, გიორგი. დედაუნივერსიტეტის ძნელბედობის ჟამი (2004-2013) / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტი; არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; რედ. ა. არაბული. - თბ., 2016. – 316 გვ.

ISBN978-9941-13-531-6


ეს არის მოგონებათა წიგნი. წარმოდგენილია მასალები უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენათა პარალელურად გამოქვეყნებული კრებულებიდან. ავტორი ამ ყოველივეს აღიქვამს როგორც ტკივილიან ისტორიას, რომელიც უნივერსიტეტს 2004 წლიდან დაუდგა.

წიგნი ოთხი ნაწილისაგან შედგება: 2005-2013 წწ გამოქვეყნებული ფაქტები, „საუნივერსიტეტო დარბაზის“ საქმიანობის ამსახველი ძირითადი პუბლიკაციები, „ბოლონიის პროცესის“ შესახებ იმჟამად გამოქვეყნებული რამდენიმე ავტორის საინტერესო წერილი,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

jxtjt

წიფურია, ლელა. ქართული პროზის ინტერპრეტაცია აუდიოვიზუალურ ხელოვნებაში. მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებების საფუძველზე / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახლმწ. უნ-ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწ.-სამეცნ. ინსტიტუტი; ვიზუალური ხელოვნების ინსტიტუტი; რედ. ი. რატიანი. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2016. – 208 გვ.

ISBN 978-9941-13-510-1


ნაშრომში განხილულია მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებების მიხედვით თეატრში, კინოსა და ტელევიზიაში განხორციელებული დრამები. აქ გაანალიზებულია ყველა საეტაპო დადგმა.

პროზის ინტერპრეტაცია აუდიოვიზუალურ ხელოვნებაში სინთეზურ ხელოვნების ღრმა ცოდნას მოითხოვს. აუდიოვიზუალური ნაწარმოებები შედგება თანმიმდევრული გამოსახულებისაგან ხმის თანხლებით და ქმნის მოძრაობის შთაბეჭდილებას, რაც შემდგომში მხედველობით ან სმენით აღიქმება. სწორედ ასეთ ტექსტად ტრანსფორმირდა ქართულ ხელოვნებაში მიხეილ ჯავახიშვილის პირველი ეპოქალური ქმნილებები და ამის შესახებ მოგვითხრობს ავტორი ამ წიგნში.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

8yx9i
ციციშვილი, გიორგი. დიდი ტერორი და ივანე ჯავახიშვილი (1937-1938) / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტი; რედ. მ. ვაჩნაძე. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2016. – 228 გვ.

ISBN878-9941-13-502-6


წიგნში მოთხრობილია, თუ რა პერიპეტიები გადახდათ თავს ივანე ჯავახიშვილსა და მის თანამოაზრეებს 1937-1938 წლების დიდი ტერორის დროს. აქვე პირველად ქვეყნდება ჩეკისტების მიერ შეთითხნილი მომაკვდინებელი ბრალდებები. გაანალიზებულია ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო-პედაგოგიური და პოლიტიკური ცხოვრების ისტორია, როგორც სამშობლოსათვის თავდადების საუკეთესო მაგალითი.

წიგნს ახლავს ვრცელი ნუსხა გამოყენებული პუბლიკაციებიდან, კრებულებიდან, გაზეთებიდან და საარქივო წყაროებიდან. ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

nkz2u

საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია / პროექტის ხელმძღვანელი ჯ. სამუშია; რედ. ლ. იოსებაძე. - თბ. : პალიტრა L, 2014

 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

md81h

ჯაფარიძე, გოჩა. საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები = Georgia and Mamluks of Egypt / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტი. - თბ., 2016. – 308 გვ., ISBN 978-9941-0-8928-2

ნაშრომი ეძღვნება საქართველოსა და ეგვიპტის ქართული წარმოშობის მამლუქთა ურთიერთობის ისტორიას 1250-იანი წლებიდან XIX ს-ის დასაწყისამდე. წიგნი შექმნილია მრავალრიცხოვან ქართულ, აღმოსავლურ და ევროპულ ნარატიულ წყაროებსა და დოკუმენტური მასალებზე დაყრდნობით. დიდი ყურადღება ეთმობა ქართველების დაწინაურებას ოსმალთა ეგვიპტის სამხედრო პოლიტიკურ ასპარეზზე.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

s1iit

ილია ზდანევიჩი : დღიურები. ავანგარდი (1900-1937) = Ilia Zdanevich : Diaries. Avant-Garde (1900-1937) / შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი; საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. - თბ., 2016. – 178 გვ.

ISBN 978-9941-946806

ილია ზდანევიჩი გამორჩეული რენესანსული უნივერსალიზმით, ერთდროულად იყო ფუტურისტი, ლირიკული ლექსების ავტორი, ზაუმური პოეზიის აპოლოგეტი და თეორეტიკოსი, შუა საუკუნეების ხელოვნების მკვლევარი, რომანისტი, ფილოსოფოსი ... და კიდევ სხვა მრავალი სფეროს გამორჩეული ფიგურა. 

წიგნს წინ უძღვის ილია ზდანევიჩის დღიურების ჩანაწერები და ასევე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის ნანა შერვაშიძის ვრცელი მონოგრაფია - ავანგარდი : დრო... პერსონები... არტეფაქტები... ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რაც თავად ამ წიგნზე დაწერილი ნარატივია. 

წიგნი წარმოადგენს გამოფენის კატალოგს, რომელმაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფონდებში დაცული ავანგარდული ხელოვნების ნიმუშები წარმოგვიდგინა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

i7fqi
ჯაფარიძე, ო. საბჭოთა საქართველოში განვლილი წლები : არქეოლოგის მოგონებები / საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. - თბ., 2016. – 191 გვ. 
ISBN 9781565812314

ავტორი იგონებს მისი ცხოვრების მნიშვნელოვან ქრონოლოგიურ მოვლენებს. ოთარ ჯაფარიძე მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიის განყოფილებაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხელმძღვანელობდა არქეოლოგიის კათედრას და 2004 წლიდან კი უნივერსიტეტის მრჩეველთა საბჭოს წევრია. აგრეთვე 2006 წლიდან საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მრჩეველადაც აირჩიეს. იგი არაერთ არქეოლოგიურ ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა და ძირითადად საქართველოს ისტორიის უადრეს ეპოქებს იკვლევდა. მას დიდი წვლილი მიუძღვის ქართველი ერის ადრეული ეთნოგენეზისის კვლევის საქმეში.
ინფოარხების ცნობების შეკრება