Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

b63lx

Jones, Stephen. Georgia: A Political History  Since Independence. London and New York: I. B. Tauris, 2015. – 376 p.

ISBN -  978 1 78453 085 3

eISBN - 978  0 85773 586 7 


აღნიშნული წიგნში სიღრმისეულადაა აღწერილი და გაანალიზებული, საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდგომი, ბოლო ოცი წლის, პოლიტიკური  და ეკონომიკური  პროცესები. წიგნში გამოყენებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო  რესურსები, ასზე მეტი პირადი ინტერვიუ მინისტრებთან, ელჩებთან და ქვეყნის მართვისა და განვითარების პროცესში მონაწილე წამყვან პოლიტიკურ პირებთან. ნაშრომი საინტერესოა, როგორც აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებისთვის, ასევე  ფართო  საზოგადოებისთვისაც. 


ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

1wp5d

აბდ ალ-ლაჰ იბნ ალ-მუკაფა. წიგნი ქალილასა და დიმნასი / იდეის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე; მთარგმნ., განმარტ., ბოლოთქმა გ. ლობჟანიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 288 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-426-67-4


გამორჩეული ქმნილება - საკაცობრიო მხატვრული ძეგლი, ადამიანის მარადიულ საგზლად შემორჩენილი „ქილილა და დამანას“ არაბული ვერსია პირველად სპარსულიდან არაბულად, VIII საუკუნეში ითარგმნა. დღემდე ქართველი მკითხველი ამ ნაწარმოების სპარსული ვარიანტის თარგმანს იცნობდა მხოლოდ, რომელიც სულხან-საბა ორბელიანისა და ვახტანგ VI მიერ იყო შესრულებული. ამჟამად კი წიგნში წარმოდგენილი უძველესი ვერსია დედნის არარსებობის გამო ყველაზე ძველ ვარიანტად მიიჩნევა. 

ცხოველთა და ფრინველთა ენით გადმოცემული იგავი არის ავტორის გაბედულ ჩანაფიქრი, სიბრძნის ხელოვნების დაუფლებისათვის. ეს არის ის, რაც აუცილებელია ცოდნისმოყვარეთა საწვრთნელად და ჭეშმარიტების მაძიებელთა პატივსაგებად. ამ ყოველივეს კი ქართველი მკითხველი უნიკალური ფერადი ილუსტრირებული გამოცემით გაიცნობს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

z0eu4

ქართველი მოღვაწეები / პროექტის ავტ.  დ. ყანჩაველი;  რედ. გ. ლეთოდიანი. – [თბ.] : ET CETERA,  2016. - 416 გვ.

ISBN - 978-9941-0-9534-4

წინამდებარე  წიგნი აერთიანებს პოლიტიკურ, საერო თუ სასულიერო მოღვაწეებს; ადამიანებს, რომლებმაც საქართველოს ისტორიაში, სხვადასხვა დროს, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს თავიანთი მოღვაწეობით თუ ნააზრევით და ზოგიერთი  მოღვაწის შემთხვევაში გარკვეულ ტენდენციებსაც მისცეს დასაბამი. ამ ადამიანებმა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის, ქართული იდენტობის ფორმირებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ბევრი მათგანი დღემდე დავიწყებულია ან არასათანადოდაა შეფასებული. ცხადია, საქართველოში, ისევე როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, არცთუ მცირეა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ქვეყნის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, მაგრამ ამ შემთხვევაში წიგნში თავმოყრილია ის პიროვნებები, რომლებიც წინ უსწრებდნენ დამოუკიდებელი საქართველოს ფორმირებას, ან უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში. ცნობილ, ღირსეულ მოღვაწეებთან ერთად, გადმოცემულია საქართველოს ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი ფიგურების - დამფუძნებელი კრების მონაწილე ქალების შესახებ; ქალების, რომლებმაც დამოუკიდებლობის პირველ აქტზე მოაწერეს ხელი და რომელთაც თავიანთი მოღვაწეობის გამო, გასაბჭოების შემდეგ, ტრაგიკული ბედი ხვდათ წილად. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

qhon0

მინდა ოთხთავი / გიორგი ათონელის რედაქცია; პროექტის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 386 გვ.: ილ.

ISBN978-8841-426-23-0


ძველ საქართველოში დაწერილი „გელათის სახარება“  (XII ს) წარმოადგენს კალიგრაფიისა და მინიატურული მხატვრობის, თავსამკაულებისა და საზედაო ასოების, კინძვა-კაზმვისა და ჭედვა-მორთვის ხელოვნების მთლიან ჰარმონიას.

გელათის ოთხთავის მხატვრული გაფორმება, ოქროს ხანის პერიოდის ქართული მინიატურული ხელოვნების გამორჩეული ნიმუშია. „გელათის სახარების“ ხელნაწერს არ ახლდა არც გადამწერისა და მხატვრის ანდერძ-მინაწერები და არც ადგილისა და დროის განმსაზღვრელი ნიშნები. ამდენად წიგნის სახელწოდებაც მისი ბოლოდროინდელი დაცულობის ადგილიდან იქნა დამკვიდრებული.


წინამდებარე სახარება მინიატურებით გაფორმებული პირველი ბეჭდური გამოცემაა. გამოცემის ტექსტი მომზადდა „ახალი აღთქმის“ საქართველოს საპატრიარქოს 1963 წლის გამოცემის მიხედვით.

წიგნი, როგორც საგამომცემლო ფაქტი უნიკალურია,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

uxs7n

დოილი, ართურ კონან. შერლოკ ჰოლმსი. ტ. I / რედ.: ქ. ნიკოლეიშვილი; ე. ბუჯიაშვილი. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2017. – 910 გვ.
 
ISBN - 978-9941-0-9442-2  (ტომეული)
ISBN - 978-9941-0-9443-9  (I  ტომი)

დეტექტიური  ჟანრის  წიგნში გადმოცემულია ართურ კონან დოილის მიერ შექმნილი ლიტერატურული პერსონაჟის, ცნობილი დეტექტივის, შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავლების მთელი სერია. ხერხი, რომელსაც ჰოლმსი დეტექტიური ძიებისას იყენებს, დედუქციაა, რომლის ასამოქმედებლადაც საჭიროა მახვილი თვალი, გამოცდილება, რიგ მეცნიერებათა კარგი პრაქტიკული ცოდნა, სწრაფი, სხარტი გონება და კიდევ რამდენიმე პატარა საიდუმლო. უმრავლეს შემთხვევაში, ნაწარმოებში თხრობა მიმდინარეობს შერლოკის მუდმივი თანამგზავრის - ექიმი უოტსონის მიერ, რომელიც აღწერს ჰოლმსის გამოძიებებს.

ეს ნაწარმოებები ითვლება დეტექტიური ჟანრის კლასიკად. 

დოილი, ართურ კონან. შერლოკ ჰოლმსი. ტ. I / რედ.: ქ. ნიკოლეიშვილი; ე. ბუჯიაშვილი. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2017. – 910 გვ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Moderne-architectuur-van-A-Z

Modern Architecture A-Z / Ed. by L. Taschen; with text by K. Gazey, P. Gössenl C. Mollio, U. Ramlow and others. – German: Taschen. - 2 v. 592 pages

ISBN 978-3-8365-5631-6

Edition: English

 

ბევრი სხვა არქიტექტურული ენციკლოპედიისაგან განსხვავებით, რომლებიც უფრო მეტად ორიენტირებულია შენობა-ნაგებობების და დიზაინზე აქ მკითხველი გაეცნობა არქიტექტურულ ნაგებობების განათების ესთეტიკასა და ტექნიკას.

წიგნი მოიცავს მთლიანად XIX-XXI საუკუნეების მიმართულებასა და სტილის რაც წარმოდგენილია იშვიათი ფოტო-ილუსტრაციებით. წარმოდგენილია არქიტექტორები მოკლე ბიოგრაფიით, მნიშვნელოვანი ნამუშევრებით, ისტორიული კონტექსტითა და ზოგადი მიღწევებით.

თანამედროვე არქიტექტურის ყოვლისმომცველი ენციკლოპედია A-Z-მდე,  თანაბარ ემოციებსა და ინტერესს იწვევს როგორც პროფესიონალ არქიტექტორებში ასევე, სტუდენტებსა და ამ სფეროთი დაინტერესებულ ნებისმიერ მკითხველში.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

9rmp0

David A. Lauer , Stephen Pentak. Design Basics. – USA: Wadsworth Publishing Company, 2012. – 308 p.
ISBN-13: 978-0495915775
ISBN-10: 0495915777

Sandy Halliday. Sustainable Construction. –  London and New York : Taylor and Francis Group, 2013. – 395 p.
ISBN-13: 978-0750663946
ISBN-10: 0750663944

Green Building. Guidebook for Sustainable Architecture / Bauer Michael, Mösle  Peter, Schwarz Michael. – London New York Germany: Springer, 2010. – 208 p.
ISBN-13: 978-3642006340

Architectural Graphic Standards 12/ American Institute of Architects, Keith E. Hedges. – Canada: Wiley, 2016. – 1062 p.
ISBN: 978-1-118-90950-8

Julius Panero, Martin Zelnick. Human Dimension and Interior Space: A Source Book of Design Reference Standards. – New York, Whitnry library of Design, 1979. – 320 p. 
ISBN 0823072711

Neufert Architects' Data/ translated by D. Sturge. – Germany: Wiley-Blackwell, 2017. – XIII+593 p.
ISBN: 978-1-4051-9253-8

McMorrough, Julia. The Architecture Reference & Specification Book: Everything Architects Need to Know Every Day. – USA: Rockport Publishers, 2013.- 272 p.
ISBN 10: 1592538487 ISBN 13: 9781592538485

Steve Bowkett. Archidoodle: The Architect's Activity Book. – London:Laurence King Publishing, 2013. – 160 p.: 200 illustrations.
ISBN 9781780673219

წიგნებში განხილულია ინოვაციური სამშენებლო დიზაინი და მენეჯმენტისა და პროფესიონალიზმის უახლესი ტექნიკა. აღნიშნული შრომები წარმოადგენს თანამედროვე არქიტექტურის უახლესი მიღწევების საუკეთესო ნიმუშებს. 

წიგნებში მიმოხილულია ის ინტეგრირებული ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მდგრადი და ამავდროულად ეკოლოგიური ნაგებობების დაგეგმარებისა და შენების პროცესში. აქვე შევხვდებით მასალებს ციფრული ფაბრიკაციის, ინფორმაციული მოდელირების, ორგანზომილებიანი დიზაინისა და სხვა სახის არქიტექტურული გამოწვევების შესახებ.

თანამედროვე პოსტსტრუქტურალისტური აზროვნების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ადამიანის სხეულის აზომვითი შედარება შენობის სტილთან, იგივე ანთროპომეტრია, რის საფუძვლებსაც ამავე ლიტერატურაში იხილავს დაინტერესებული მკითხველი. ასევე გაეცნობით კონსტრუქტივისტური ძეგლის შექმნის მოდელს.

წიგნებში უხვად არის ფერადი ილუსტრაციები, უამრავი არქიტექტურული ნამუშევრები და იდეები.

წიგნები თანაბარ დახმარებას გაუწევს როგორც პრფესიონალ, ისე დამწყებ დიზაინერებს მაქსიმალურად აითვისონ ტექნიკური უნარები  თანამედროვე კონცეფციების განხორციელებისათვის. 


ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6be08oeo90
И.М. Сигаури. К истокам и ареалам нахского этноса / Российской академии наук; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт языкознания. 

Т. I. По данным лингвистики. - М.: “Academia”, 2016. – C. 689.
ISBN 978-5-87444-403-7
Т. II. По данным археологии. - М.: “Academia”, 2016. – C. 715. 
ISBN 978-5-87444-404-4

მონოგრაფიულ ნაშრომის ორ ტომში ავტორი ენობრივ და ეთნიკურ კავშირებზე დაყრდნობით საინტერესო თეორიას გვთავაზობს.
წიგნი ეძღვნება ნახური ენის ლინგვისტურ-გენეტიკურ საფუძვლებს ჩრდილო-კავკასიურ ენებთან. კონცეფცია ეფუძნება ძველი კავკასიური ენების სამი ძირითად სახესხვაობის: ჩრდილოური, სამხრეთული და ცენტრალურ-კავკასიური ანუ შუმერულ-ჰურიტულ-ურარტულ-ნახური ენების ერთიან წარმომავლობას. ლექსიკური, ფონეტიკური და გრამატიკული მსგავსება ამ ენებისა შეინიშნება აგრეთვე ეტრუსკულ, ბასკურ და ე.წ. ძველბერძნულ ენებამდე არსებულ იონურ და ეგეოსოს ზღვებთან ემიგრირებულ ეთნოსებთან, სადაც ჩამოყალიბდა სწორედ შუმერულ-ჰურიტულ-ურარტულ-ნახური ენა. 
წიგნში აგრეთვე წინა პლანზეა წამოსული ფაქტობრივი მასალა: არქეოლოგია, ისტორია, ანთროპოლოგია, ეთნოგრაფია  და ა.შ. რაც ამყარებს ნახურ ხალხის საერთო წარმომავლობის თეორიას შუმერულ, ურარტულ, ბასკურ, ეტრუსკულ და სხვა უძველეს ხმელთაშუაზღვისპირეთის ხალხებთან.
ინფოარხების ცნობების შეკრება