Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

m7wcc

Biological Science: Sixth Global Edition / Scott Freeman, Kim Quillin, Lizabeth  Allison, Michael Black, Greg Podgorski ,Emily Taylor. - Boston: Pearson, 2017. – 1357 p.

ISBN  10: 1-292-16507-3

ISBN  13: 978-1-292-16507-3

სკოტ ფრიმენის „ბიოლოგიური მეცნიერება“ ყველასათვის საყვარელი ნაშრომია თავისი სოკრატიული ნარატიული სტილის გამო, სადაც აქცენტი გაკეთებულია ექსპერიმენტულ მტკიცებულებაზე და აქტიურ სწავლებზე. წიგნი სტუდენტებს სთავაზობს სტრატეგიებს მათი შეფასების დონისა და იმ კოგნიტური უნარების ტიპების გაგებისათვის, რომელთაც გაუმჯობესება სჭირდებათ. უფრო კონკრეტულად, თავების სახით, წიგნში ვრცლადაა გადმოცემული შემდეგი საკითხები: უჯრედის სტრუქტურა და ფუნქცია; გენის სტრუქტურა და ფორმულირება; ევოლუციური მოდელები და პროცესები; სიცოცხლის დივერსიფიკაცია; მოლეკულური წარმოშობა და სიცოცხლის ევოლუცია; ეკოლოგია და სხვა.

წიგნი გამდიდრებულია ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

u7xku

Concepts of Genetics: Eleventh Global Edition / William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer, Michael A. Palladino; Contributions D. Killian.- Boston:Pearson, 2015. - 892 p.

ISBN  10:1-292-07726-3
ISBN  13: 978-1-292-07726-0

წიგნში ყურადღება გამახვილებულია გენეტიკის ფუნდამენტურ იდეებზე. შესწავლილია გენეტიკური ანალიზის ტექნიკები და აპლიკაციები. ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ნაშრომს აქვს  პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული ძლიერი მიდგომები.
უფრო კონკრეტულად, თავების სახით, წიგნში ვრცლადაა გადმოცემული შემდეგი საკითხები: გენები, ქრომოსომები და მემკვიდრეობა; დნმ: სტრუქტურა, გამრავლება და ვარიაცია; გენების ექსპრესია, რეგულაცია და განვითარება; გენომიკა; ორგანიზმების გენეტიკა; სპეციფიკური თემები თანამედროვე გენეტიკაში და სხვა.
წიგნი გამდიდრებულია ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

2fhz9

Skousen, Mark. The Making of Modern Economics:The Lives and Ideas of the Great Thinkers: Third Edition. - New York and London: Routledge, 2016. - 501 p.

ISBN  978-0-7656-4712-2 (hbk)
ISBN  978-0-7656-4544-9 (pbk)
ISBN  978-1-315-71870-5 (ebk)

აღნიშნული წიგნი წარმოადგენს განახლებული ეკონომიკის ისტორიას - თუ  როგორ ჩამოაყალიბეს დიდმა ეკონომიკურმა მოაზროვნეებმა დღევანდელი სოციალური მეცნიერებები. ცნობილი ფინანსური მწერლისა და ეკონომისტის  Mark Skousen-ის მიერ გამოვიდა ნაშრომის მესამე გამოცემა.
გასული 225 წლის  მთავარი ეკონომიკური ფილოსოფოსების წარდგენა წიგნში იწყება ადამ სმითით და გრძელდება დღევანდელ დღემდე. წიგნში შესწავლილია თითოეული მათგანის წვლილი ეკონომისტის როლის, ეკონომიკის მეცნიერების და თეორიის შესახებ.  თითოეულ თავში გადმოცემულია საინეტრესო ფაქტები იმ ეკონომისტების პირადი ცხოვრების შესახებ, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს მათ ნაშრომებზე.
წიგნი გამდიდრებულია პორტრეტებითა და სქემებით. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

jiwkg

Blanchard, Olivier. Macroeconomics: Seventh Global Edition / Editor-in-Chief A. D’Ambrosio. -Boston:Pearson, 2017. - 569 p.

ISBN  10:1-292-16050-0

ISBN  13: 978-1-292-16050-4

ნაშრომი  წარმოადგენს მაკროეკონომიკის ერთიან, გლობალურ ხედვას, რაც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს იხილონ კავშირები სასაქონლო, ფინანსურ და შრომით ბაზრებს შორის. წიგნი შედგება ორი ნაწილისაგან. ტექსტში ყურადღება გამახვილებულია  მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან ბაზრებზე და სამ ძირითად გაფართოებაზე, რაც უფრო მეტ სიღრმისეულ ანალიზს გვთავაზობს პრობლემის. ამერიკის შეერთებული  შტატების ძირითადი ეკონომიკური კრიზისისა და მონეტარული პოლიტიკიდან დაწყებული, ევროპული პრობლემებისა და ჩინეთის ზრდის პრობლემების ჩათვლით, წიგნი ეხმარება  სტუდენტების არა მარტო მიმდინარე მაკროეკონომიკურ მოვლენებში გარკვევაში, არამედ ისეთ მოვლენებშიც, რომლებიც შესაძლოა მომავალში განვითარდეს. მეშვიდე, გლობალური გამოცემა დაეხმარება სტუდენტებს მათი ანალიტიკური უნარების განვითარებაში.
წიგნი გამდიდრებულია პორტრეტებითა და სქემებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

81odu

ანდრიაძე, დავით. ბაჟბეუკის ქარიზმა = Andriadze, David. Charisma of Bazhbeuk / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი; პროექტის ავტ. და ხელმძღ. ი. ოგაჯანოვა, თარგმ. ლ. გეგეჭკორი. - თბ., 2017. – 200 გვ. 
ISBN 978-9941-27-579-1

გასულ წელს ალექსანდრე ბაჟბეუკ-მელიქოვის გარდაცვალებიდან ნახევარი საუკუნე გავიდა, ზუსტად იმდენივე გავიდა მას შემდეგაც, რაც არ ჩატარებულა დიდი მხატვრის არც ერთი პერსონალური გამოფენა. ამ დროის განმავლობაში არ მომხდარა მისი ნამუშევრების კატალოგიზაციაც. მხოლოდ 2017 წელს გაიხსენეს მხატვარი და პროექტ „ალექსანდრე ბაჟბეუკ-მელიქოვის“ ფარგლებში, სურათების ეროვნულმა გალერეამ უმასპინძლა მხატვრის პერსონალურ გამოფენას. ასევე მოხდა მისი შემოქმედების თითქმის სრული კატალოგიზაცია. 
წინამდებარე კატალოგში თავმოყრილია მხატვრის საქართველოს სხვადასხვა მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში დაცული ნამუშევრების ძირითადი ნაწილი.
კატალოგი ორენოვანია. ტექსტი ეკუთვნის კრიტიკოს, ფილოსოფიის მეცნ. დოქტორს დავით ანდრიაძეს. აქ უკვე წერის ტექსტუალური ნარატივი მხატვრის ფოტოებისა და ნახატების სინთეზურ პროცესს ქმნის... და კითხვა თავისთავად იქცევა მოქმედებად, რომელიც წამკითხველს მხატვრის სამყაროში ამოგზაურებს. „დიდი პროლოგი ანუ სიკვდილი უსახელო ბაჟბეუკისა“ ასე იწყება წიგნი და გრძელდება სხვადასხვა 16 სინჯით, სადაც ავტორი მართლაც აანალიზებს ცხოვრების ყოველ დეტალს მხატვრისა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

hkdka

რუსთაველი, შოთა. ვეფხისტყაოსანი. საიუბილეო გამოცემა. შოთა რუსთაველის დაბადების 850 წლისთავი (მეორე გამოცემა) / საგამომცემლო პროექტი „განძი რჩეული“, იდეისა და პროექტის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 392 გვ.

ISBN 978941426513

„ვეფხისტყაოსნის“ ყოველი ახალი გამოცემა თავისთავად მოვლენაა. იგი ერთროულად ქართული ეროვნული ღირსება და მარადიული საკაცობრიო ფასეულობაა. გამომცემლობა „ბაკმი“ ამჯერად წარმოგვიდგენს ყველა დროისა და ყველა თაობის სამაგიდო წიგნის ექსკლუზიურ, უნიკალურ გამოცემას

წიგნში წარმოდგენილია დღემდე სრულიად უცნობი ორი ქართველი მხატვრის მიერ XVIII საუკუნეში შესრულებული საერო აღმოსავლური მინიატურები,  – ე.წ. წერეთლისეული ნუსხა. (87 მინიატურა),

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

sg26g

როგორ დავიცვათ სამუზეუმო კოლექციები შესაძლო საფრთხეებისგან = How to Protect the Museum Collections from Potential Threats / საქართველოს ეროვნული მუზეუმი; რესტავრაცია- კონსერვაციის კვლევითი ინსტიტუტი; სარედაქციო საბჭო: დ. ლორთქიფანიძე, მ. წერეთელი, ნ. კალანდაძე, ნ. ქებულაძე, თ. კინწურაშვილი, დ. გოგაშვილი; რედ. ნ. კალანდაძე. - თბ., 2017. – 144 გვ. 

ISBN 9789941946875

წიგნში განხილულია ის საფრთხეები რომლებიც ნებისმიერ დროს შეიძლება დაემუქროს ექსპონატებს - იქნება ეს წყალი, ხანძარი, ნივთებისთვის არასახარბიელო ტემპერატურა, ტენიანობის ხარისხი, ჰაერის დამბინძურებლები, არასწორად შერჩეული განათება, მწერები, მარკირება, ტრანსპორტირება, არასწორად დაგეგმილი საცავი თუ სხვა. აქვეა მოცემულია შესაძლო რისკებიდან მომდინარე საფრთხეების მინიმუმამდე დაყვანის და შერბილების პრაქტიკული გზები. 
წინამდებარე ნაშრომი გახლავთ საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციების თავისებურებებისა და გარემოს გათვალისწინებით, სამუზეუმო სფეროში სახელმძღვანელოს შექმნის პირველი მცდელობა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

lqfq6
გია ჯაფარიძე = Gia Japaridze. [ალბომი] / ავტ., შემდგ., დიზაინი გ. ჯანბერიძე. - თბ., 2017. – 200 გვ.
ISBN  978-9941-0-9698 -3

გია ჯაფარიძის ფართო შემოქმედებითი დიაპაზონი მრავალჯერ წარმოჩნდა და ყოველთვის იწვევს საზოგადოების ინეტრესს. მოქანდაკის ქმნილებებმა ჰპოვეს საყოველთაო აღიარება.
წინამდებარე ორენოვანი კატალოგი მოიცავს გია ჯაფარიძის შემდეგი სახეობის მნიშვნელოვან ნამუშევრებს: ქანდაკება ქალაქში, დაზგური ქანდაკება, დეკორატიული ხელოვნება.
კატალოგს ერთვის ვალერი ასათიანის წინასიტყვაობა;  დალი ლებანიძის „მარადიული პოეზია“: გ. ჯაფარიძის შემოქმედების შესახებ; მოქანდაკის ცხოვრების მნიშვნელოვანი თარიღები.

ინფოარხების ცნობების შეკრება