Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

ბლოგები

ახალი გამოცემები

6607a39dc7c0

ხინთიბიძე ე. ვეფხისტყაოსნის იდეურ-მსოფლმხედველობითი სამყარო. – თბ.: ქართველოლოგი, 2009. – 861 გვ. – რეზ. ინგლ.
ISBN 978-99940-891-1-6

ახალი გამოცემები

32e74ba62490

A   LITTLE  WAR  THAT  SHOOK  THE  WORLD

(პატარა  ომი,  რომელმაც  შეძრა  სამყარო)

ავტორი:  რონალდ  .ასმუსი

წიგნი ეხება 2008 წლის საქართველო-რუსეთის  ომს. იგი  რუსეთსაქართველოს პოლიტიკური   და  დიპლომატიური  მდგომარეობის  მოკლე   მიმოხილვაა.

საიტის პრეზენტაცია

ეს საიტი (პირველი ეტაპი) უკვე თითქმის მზადაა.

პრეზენტაციას 27 მაისს ვგეგმავთ.

მომხმარებელთა რეგისტრაციაზეც მაშინ მოვხსნით ბლოკირებას.

 

ახალი გამოცემები

9c337bb25281

დეგერ-იალკოცი ზ., ბეჰლე ა.ე. LH III C ქრონოლოგია და სინქრონიზმები III: LH III C პერიოდის გვიანი და ადრეულ რკინის ხანაზე გადასვლა. შრომები საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ვენაში, ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიაში 2007 წ. 23–24 თებ. მიკენური კულტურის პუბლიკაცია ტ. 30. – ვენა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 421 გვ.: ილ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა ტ. 384). 
ISBN 978-3-7001-6598-9

ახალი გამოცემები

df461e042ccc

ეფესოში ციხე-სიმაგრის მიმდებარე ქუჩის ახალი კვლევები: 2006 წ. 13 დეკემბერს ჰილკე თურის 65 წლის იუბილესთვის გამართული სიმპოზიუმის ოფიციალური დოკუმენტები. არქეოლოგიური კვლევები ტ. 15. – ვენა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 315 გვ.: ტაბ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა ტ. 382).

ახალი გამოცემები

e74c247dbb04

კატალოგი. საუნივერსიტეტო და საოლქო ბიბლიოთეკების ხელნაწერთა კატალოგი. ტიროლი. ინსბრუკი. ნაწ. 6. კოდი 501–600: წიგნები და ხელნაწერები შუასაუკუნეებში. კომისიის პუბლიკაციები. სერია II, ტ. 4. / ხელმძღ. ნოიჰაუზერი ვ. შემდგ.: მაიერჰოფერი დ., ნოიჰაუზერი ვ., შრეტერი კ., შტამპფერი უ. – ვენა: ავსტიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 389 გვ.: ილ. წიგნს ახლავს CD. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – ტ. 375). ISBN 978-3-7001-6499-9


ახალი გამოცემები

0e77f185e56d

The Old Tibetan Annals: An Annotated Translation of Tibet's First History (VEROFFENTLICHUNGEN ZUR SOZIANLANTHROPOLOGIE) (Paperback) ~ Brandon Dotson (Author), Guntram Hazod (Contributor)

დოთსონ . ძველი ტიბეტური ანალები: ტიბეტის პირველი ისტორიის ანოტირებული თარგმანი / ჰაზოდ . ანოტირებული კარტოგრაფიული დოკუმენტაცია. სოციალური ანთროპოლოგია №12. – ვენა: ავსტრიის  მეცნიერებათა  აკადემია, 2009. – 319 გვ.: ილ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – . 381).  ISBN 978-3-7001-6102-8

ახალი გამოცემები

58b4fd42dad5

Lexikon der Aufschriften auf griechischen Munzen, Band II: Ethnika und Beamtennamen/ Lexicon of Greek Coin Inscriptions, Volume II (Veroffentlichungen ... Kommission) (English and German Edition) (Hardcover)
Wolfgang Leschhorn (Author)

ლექსიკონი. წარწერები ბერძნულ მონეტებზე. . 2. ეთნოსი დასახელმწოფო მოღვაწეთასახელები / შემდგ. ლეშჰორნი . პუბლიკაცია ნუმიზმატიკაზე №47, პუბლიკაცია მცირე აზიაზე №23. – ვენა: ავსტრიის  მეცნიერებათა  აკადემია, 2009. – 1092 გვ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – . 383).  ISBN 978-3-7001-6650-4

ინფოარხების ცნობების შეკრება