Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

ბლოგები

ახალი გამოცემები

9c337bb25281

დეგერ-იალკოცი ზ., ბეჰლე ა.ე. LH III C ქრონოლოგია და სინქრონიზმები III: LH III C პერიოდის გვიანი და ადრეულ რკინის ხანაზე გადასვლა. შრომები საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ვენაში, ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიაში 2007 წ. 23–24 თებ. მიკენური კულტურის პუბლიკაცია ტ. 30. – ვენა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 421 გვ.: ილ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა ტ. 384). 
ISBN 978-3-7001-6598-9

ახალი გამოცემები

df461e042ccc

ეფესოში ციხე-სიმაგრის მიმდებარე ქუჩის ახალი კვლევები: 2006 წ. 13 დეკემბერს ჰილკე თურის 65 წლის იუბილესთვის გამართული სიმპოზიუმის ოფიციალური დოკუმენტები. არქეოლოგიური კვლევები ტ. 15. – ვენა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 315 გვ.: ტაბ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა ტ. 382).

ახალი გამოცემები

e74c247dbb04

კატალოგი. საუნივერსიტეტო და საოლქო ბიბლიოთეკების ხელნაწერთა კატალოგი. ტიროლი. ინსბრუკი. ნაწ. 6. კოდი 501–600: წიგნები და ხელნაწერები შუასაუკუნეებში. კომისიის პუბლიკაციები. სერია II, ტ. 4. / ხელმძღ. ნოიჰაუზერი ვ. შემდგ.: მაიერჰოფერი დ., ნოიჰაუზერი ვ., შრეტერი კ., შტამპფერი უ. – ვენა: ავსტიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 389 გვ.: ილ. წიგნს ახლავს CD. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – ტ. 375). ISBN 978-3-7001-6499-9


ახალი გამოცემები

0e77f185e56d

The Old Tibetan Annals: An Annotated Translation of Tibet's First History (VEROFFENTLICHUNGEN ZUR SOZIANLANTHROPOLOGIE) (Paperback) ~ Brandon Dotson (Author), Guntram Hazod (Contributor)

დოთსონ . ძველი ტიბეტური ანალები: ტიბეტის პირველი ისტორიის ანოტირებული თარგმანი / ჰაზოდ . ანოტირებული კარტოგრაფიული დოკუმენტაცია. სოციალური ანთროპოლოგია №12. – ვენა: ავსტრიის  მეცნიერებათა  აკადემია, 2009. – 319 გვ.: ილ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – . 381).  ISBN 978-3-7001-6102-8

ახალი გამოცემები

58b4fd42dad5

Lexikon der Aufschriften auf griechischen Munzen, Band II: Ethnika und Beamtennamen/ Lexicon of Greek Coin Inscriptions, Volume II (Veroffentlichungen ... Kommission) (English and German Edition) (Hardcover)
Wolfgang Leschhorn (Author)

ლექსიკონი. წარწერები ბერძნულ მონეტებზე. . 2. ეთნოსი დასახელმწოფო მოღვაწეთასახელები / შემდგ. ლეშჰორნი . პუბლიკაცია ნუმიზმატიკაზე №47, პუბლიკაცია მცირე აზიაზე №23. – ვენა: ავსტრიის  მეცნიერებათა  აკადემია, 2009. – 1092 გვ. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა. – . 383).  ISBN 978-3-7001-6650-4

ახალი გამოცემები


cc7c51e75288

Vergangenheit und Vergegenwartigung: Fruhes Mittelalter und europaische Erinnerungskultur (Denkschriften der Gesamtakademie) (German Edition) (Paperback) ~ Helmut Reimitz (Editor), Bernhard Zeller (Editor)

რეიმიტსი ., ზელერი . წარსული და წარმოსახვა: ადრეული შუასაუკუნეები და ევოპული კულტურა. შუასაუკუნეების ისტორიული კვლევა . 14. – ვენა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, 2009. – 307 გვ.: ილ. – ბიბლიოგრ.: გვ. 273–307. (ფილოსოფიურ-ისტორიული გან-ბა, . 373). ISBN 978-3-7001-3825-9

ახალი გამოცემები

cdec0e0c2f1f

THE  POST  SOVIET  WARS

(პოსტ-საბჭოთა  ომები)

 

 ავტორი: კრისტოფ  ზურხერი

 

წიგნი  დაწერილია  პოსტსაბჭოურ  ომებზე. მასში  წარმოდგენილია შედარებითი  მონაცემები ძალადობაზე  კავკასიის  მხარეში,  კერძოდ  ჩეჩნეთში,  საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთში.

ახალი გამოცემები

676340a53bce

THE GHOST OF FREEDOM : (A history of the Caucasus)

(თავისუფლების  ლანდი : კავკასიის ისტორია)

ავტორი: ჩარლს  კინგი

2009 წ

 

The Caucasus mountains rise at the intersection of Europe, Russia, and the Middle East. A land of astonishing natural beauty and a dizzying array of ancient cultures, the Caucasus for most of the twentieth century lay inside the Soviet Union, before movements of national liberation created newly independent countries and sparked the devastating war in Chechnya.

ინფოარხების ცნობების შეკრება