Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

ბლოგები

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

image
ბარამიძე, რევაზ. სახელმწიფოებრივი ცნობიერება და ზნეობრივი იდეალი : ნარკვევები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან. პუბლიცისტიკა (1957-2001) / რედ. რ. ჩხეიძე; ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოება. - თბ. : ჩვენი მწერლობა, 2018. – 602 გვ. 

წიგნი წარმოადგენს ცნობილი მკვლევრისა და მეცნიერის რევაზ ბარამიძის ნარკვევებისა და პუბლიცისტური სტატიების კრებულს. 
ნაშრომში შესულია ავტორის შემდეგი ნარკვევები : „ფარნავაზმან ძლიერ ჰყო ქუეყანა თვისი“, „იაკობ ცურტაველის ავტოპორტრეტი“, „დეტალების ხელოვნება“, „იოანე საბანისძის ზნეობრივი იდეალი“, „გიორგი მერჩულე - ქართული პროზის დიდოსტატი და მშვენება“, „ლოცვების მხატვრული ფუნქცია „გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებაში“, „ეროვნული კულტურის ბურჯი გიორგი მთაწმინდელი“, „კოლხი ორატორები და გიორგი მცირე“, „ჟამთააღმწერლის „ასწლოვანი მატიანე““, „აღზრდისა და ოჯახის პრობლემა ძველ საქართველოში“, „სიმბოლო და ალეგორია“, „ამაგდარი მამა-შვილი“, „დაკვირვებები „სიბრძნე-სიცრუისას“ ფაბულურ-სიუჟეტურ ჩარჩოზე“, „დავით გურამიშვილის ლირიკის ზოგიერთი ასპექტი“, „ამბროსი ნეკრესელი“, „იოანე ბოლნელი“, „ანტონ კათალიკოსი შოთა რუსთაველის შესახებ“, „ქართული და ებრაული კულტურის შემხვედრი ასპექტები“, „გიორგი წერეთელი - ძველი ქართული მწერლობის მკვლევარი“, „კონსტანტინე გამსახურდია - ლიტერატურის ისტორიკოსი“, „ივანე ჯავახიშვილი ქართველ ჰაგიოგრაფთა ეროვნული თვითშემეცნებისა და მხატვრული ოსტატობის შესახებ“, „კორნელი კეკელიძე - ქართული ფილოლოგიის ბურჯი ბურჯთაგანი“, „პავლე ინგოროყვა - პოეტური გზნების მკვლევარი“. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

image
ბარამიძე, რევაზ. არჩილ  II : ტომი 8 / რედ. ლ. იოსებაძე. - თბ.: პალიტრა  L, 2018. - 240  გვ.
ISBN  978-9941-29-313-9

ნაშრომი წარმოადგენს გამომცემლობა “პალიტრა L”- ის პროექტის - „ქართველი მეფეების“  მე-8 ტომს, რომელიც ეძღვნება მეფე არჩილ II-ს. "პალიტრა L"-ის აღნიშნულ პროექტში მოთხრობილია საქართველოს მეფეების მმართველობისა და ეპოქის შესახებ. მკითხველს შეუძლია გაეცნოს ქართველი მეფეების თვალით დანახულ ამა თუ იმ ეპოქის საქართველოს, საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ ვითარებას, მეფეების პიროვნულ თვისებებსა და მნიშვნელოვან ფაქტებს, რომლებმაც საქართველოს ისტორიაში გარდამტეხი როლი შეასრულეს.  
ნაშრომის ავტორი, რევაზ ბარამიძე, მოგვითხრობს არჩილ მეორის საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ. ასევე, ყურადღება გამახვილებულია მეფის პიროვნულ თვისებებსა და ღირსებებზე.
ნაშრომი გამდიდრებულია ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

002

Tectonic Evolution of the Eastern Black Sea and Caucasus / Geological Society Special Publication 428 / ed.by Sosson, M; Stephenson, R. A.  Adamia; S. A. – London : Geological Society, 2017. – 368 p. 

ISBN-10: 1862397392

ISBN-13: 978-1862397392

გამოცემა მოიცავს ევრაზიის კონტინენტური საზღვარისა და მიმდებარე ოკეანის აღწერილობას. სტატიების უმეტესობა მულტიდისციპლინურია და მათში მიმოხილულია რეგიონი მეტამორფიკული პეტროლოგიიდან  დაწყებული სტრუქტურული, ტექტონიკური და გეოფიზიკური ერთეულების ჩათვლით. სტატიებში მნიშვნელოვანიად არის განხილული აქტიური და პასიური კასტრალური სეისმოლოგია, პალეომაგნეტიზმი, საველე გეოლოგია, გეოქიმია, დაბალი ტემპერატურის თერმოქრონოლოგია.

გამოცემა ინტეგრირებულია და კონცეპტუალურად ყველა რეგიონს მოიცავს, მათ შორის განაპირა რეგიონებსაც.

წიგნი ინგლისურენოვანია, ერთვის ფერადი ილუსტრაციები, გრაფიკული გამოსახულებები და რუკები, აგრეთვე გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი.


ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

001

Tectonic Evolution, Collision, and Seismicity of Southwest Asia: In Honor of Manuel Berberian’s Forty-Five Years of Research Contributions / Geological Society of America; Ed. by Rasoul Sorkhabi. - Boulder, Colorado : The Geological Society of America, 2017. – 675 p.

ISBN 978-0-8137-2525-3 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია (ამჟამინდელი ევრაზია) არაბულ კონტინენტურ ფირფიტებს შორის მიმდინარე ტექტონიკური შეჯახების ადგილს წარმოადგენს. რეგიონში ასევე შედის სპარსეთის ყურის სტრატეგიული საზღვაო სივრცეები, ომანის ყურე, კასპიისა და ხმელთაშუა ზღვა. 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო რეგიონია, რომელიც აქტიური დანაწევრების, დიდი მასშტაბის მიწისძვრების, ვულკანური ლანდშაფტების, ისტორიული ცივილიზაციების, ასევე გეოლოგიური მოვლენების თვალსაზრისით კომპლექსურად, დედამიწის 540 მილიონი წლის სტრატიგრაფიულ ჩანაწერს მოიცავს. 

წიგნი აერთიანებს გეოლოგიური ევოლუციის, კოლინური ტექტონიკის, აქტიური დეფორმაციის, ისტორიული და თანამედროვე სეისმურობის ანალიზს. 

გამოცემა ინგლისურენოვანია და ერთვის ფერადი ილუსტრაციები, გრაფიკული გამოსახულებები, რუკები

წიგნში სხვა მნიშვნელოვან კვლევებთან ერთად შესულია ქართველ მკვლევართა ნაშრომები:

1. Tethyan evolution and continental collision in Georgia / Shota Adamia, A. Chabukiani, T. Chkhotua, O. Enukidze, N. Sadradze, G. Zakariadze

2. Postcollisional tectonics and seismicity of Georgia / Shota Adamia, V. Alania, N. Tsereteli, O. Varazanashvili, N. Sadradze, N. Lursmanashvili, A. Gventsadze
ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

surati

კაცელაშვილი ბასილიძე, ზ. აბატ ლორენსო ჰერვას პანდუროს „მსოფლიოს ენათა კატალოგი“ და ზენაარელი ქალდეველ-ქართველები / ზ. კაცელაშვილი ბასილიძე, ლ. კაცელაშვილი, მ. კაცელაშვილი. - თბ., 2014. - გვ. 591. 

ISBN: 978-9941-0-7063- 1

ნაშრომი, რომელიც ეძღვნება საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს ქართველთა წარმომავლობის დღემდე ბუნდოვანი საკითხის გაშუქებას, შედგება ორი ნაწილისაგან.

ნაშრომის პირველ ნაწილში განსაკუთრებული ადგილი უკავია აბატ ჰერვასის ფუნდამენტური ნაშრომის „ცნობილი ერების ენათა კატალოგი, და ნუმერაცია, დაჯგუფება, და კლასები მათი იდიომებისა და დიალექტების განსხვავებების მიხედვით“. ეს ნაშრომი სამეცნიერო ლიტერატურაში მოიხსენიება შემოკლებული სათაურით - „ენათა კატალოგი“, რის გათვალისწინებითაც ავტორებმა უმჯობესად ჩათვალეს მისთვის ეწოდებინათ „მსოფლიოს ენათა კატალოგი“. წარმოჩენილია ამ ნაშრომის ძირითადი მიზანი და მისი მნიშვნელობა ენათმეცნიერებაში. ვინაიდან ეს ნაშრომი დღემდე არ არის მეცნიერულად რედაქტირებული, ავტორების მიერ შედგენილია მისი ექვსივე წიგნის „სახელებისა და გეოგრაფიული ტერმინების ეტიმოლოგიათა საძიებელი“, რომლის წაკითხვაც მკითხველს გააცნობიერებს მრავალი ხალხისა და ენის წარმოშობის ისტორიაში. 

აბატ ჰერვასის „მსოფლიოს ენათა კატალოგის“  II  წიგნის  მეშვიდე  თავი ეძღვნება ქართულ-კოლხურ, ალბანურ და არმენულ ენებს, ამიტომ ეს თავი ავტორების მიერ სრულადაა თარგმნილი. 

»

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

001

ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა (გამოკვლევა, ტექსტები) = Manuscript Heritage of Tao-Tlarjeti (Research, Texts) / მ. სურგულაძე, ნ. ჩხიკვაძე, ლ. შათირიშვილი, მ. კარანაძე, ნ. ჟღენტი, ე. ედიშერაშვილი; კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. - თბ., 2018. - 318. გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-9564-0-9

გამოცემა ეძღვნება იმ ხელნაწერების მიმოხილვას, რომელიც ტაო-კლარჯეთმა შემოგვინახა, მათ შორისაა: ძველი ქართული საეკლესიო და საისტორიო მწერლობის ნიმუშები და სამოქალაქო და სამართლებრივი დოკუმენტები. 

წიგნი ასახავს მთლიანი კუთხის ისტორიულ გზასა და კულტურულ პროცესებს. აქ თავმოყრილი და განზოგადებულია დღეისათვის არსებული ცოდნა ტაო-კლარჯეთის ისტორიული მემკვიდრეობის შესახებ. განხილულია ეპოქის პოლიტიკური თუ სოციალური წანამძღვრები „ბერმონაზვნული“ კულტურის შემდგომი განვითარებისათვის.

წიგნში  წარმოდგენილია ასევე მოკლე ინგლისურენოვანი ტექსტი,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

010

Трапезундская и Батумская Мирные конференции : Февраль - Май 1918 г. Документы и материалы = ტრაპეზუნდისა და ბათუმის სამშვიდობო კონფერენციები : 1918 წელი, თებერვალი-მაისი დოკუმენტები და მასალები. Посвящается Столетию Грузинской Демократической Республики (1918 - 2018) = ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის 100 წლისთავს (1918-2018) / Национальная парламентская библиотека Грузии; Сост. и отв. Ред. Ир. Якобашвили. – Тб.: инст. истории Грузии двадцатого века, 2018. – 466 с.
ISBN 978-9941-27-863-1

გამოცემაში წარმოდგენილია ტრაპეზუნდისა და ბათუმის სამშვიდობო კონფერენციების, სამეცნიერო  მოლაპარაკებებსა და შეხვედრებს ოფიციალური სტენოგრაფიული ჩანაწერების პირველ გაშიფრული ვერსია გამოცემას. იგი უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა მკითხველი ჩართულობისათვის მოლაპარაკებების პროცესში, ამიერკავკასიის სეიმტის დელეგაციის ორგანიზაციული მუშაობის დროს. აქვე აგრეთვე წარმოდგენილია (ნაწილობრივ) ოტომანთა იმპერიისა და კაიზერული გერმანიის მოლაპარაკებები ბრესტი-ლიტვის ხელშეკრულების ხელმოწერის დროს (1918 წლის მარტი) რომლიც მიმდინარეობდა საქართველოს დამოუკიდებელი აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე (1918 წლის 26, 27, 28 მაისი). 
წიგნი გამოვიდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის საიუბილეოდ. წიგნი გამოიცა საქართველოს ეროვნული არქივის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის და მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

009

ჯანელიძე, ოთარ. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის ნარკვევები = The Essays of the History of the Democratic republic of Georgia / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; რედ. შტეპჰენ ჯონსი. - თბ., 2018. – 360 გვ. 
ISBN 978-9941-8-0034-4
წიგნი გამოვიდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის საიუბილეოდ. მასში გაშუქებულია 1918-1921 წლების სამეცნიერო ნარკვევების გარკვეული ასპექტები საშინაო და საგარეო პოლიტიკის კუთხით. მასალები დალაგებულია შემდეგი თემატიკით: დამოუკიდებლობის აქტის პროექტები, 1918 წლის საქართველო-გერმანიის ურთიერთობა; ნიკო ნიკოლაძის, ივანე ჯავახიშვილის და სხვა ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეების ლიტერატურული დისკურსი; საქართველოს დამფუძნებელთა კრება; საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები. აღსანიშნავია ისიც, რომ წიგნში თითოეული თავის რეზიუმეები წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე. 
ნაშრომი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტებისათვის, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.

ინფოარხების ცნობების შეკრება