Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

GoodPlanet info. ახალი ამბები გარემოს შესახებ : შევხედოთ ჩვენს პლანეტას სხვა თვალით


a13d7dd41c56
http://www.goodplanet.info/eng/
საიტი (რომლის სახელწოდება – Good Planet – ითარგმნება, როგორც „კარგი პლანეტა“) მიზნად ისახავს ფართოდ გაავრცელოს გარემოსდაცვასა და საზოგადოებრივ პრობლემებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. იგი წარმოგვიდგება საგანმანათლებლო წყაროს სახით და საშუალებას იძლევა მივიღოთ პლანეტაზე მიმდინარე ბუნებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებული სანდო, თანამიმდევრული ცნობები ინტერნეტ თუ დოკუმენტურ სივრცეში.

საიტის სქემა (ბმულების ზოლი):
საკვები და სოფლის მეურნეობა (კვების მრეწველობა, მეცხოველეობა, სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა, ტყეები, ბიოსაწვავი, პესტიციდები, ...)
ბიომრავალფეროვნება (ინვაზიური სახეობები, ოკეანეები, არქტიკა-ანტარქტიკა, ტყეები, ჭაობები, ...)
დაბინძურება (ჰაერი, წყალი, ოზონი, ნიადაგი, ...)
ეკონომიკა (მომხმარებლები, ზრდა, მაღაროები, დამბები, ბუნება, ნანოტექნოლოგია, ...)
საზოგადოება (დემოგრაფია, კონფლიქტები, ლტოლვილები, ურბანიზაცია, სინფორმაციო ტექნოლოგიები, ...)
ენერგია და კლიმატი (ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, ბირთვული, განახლებადი, ელექტროენერგია, საწვავი, ...)
იურიდიული საკითხები (კიოტოს, იუნესკოს, მონრეალის, ... ოქმები, დადგენილებები, ...)
თანამონაწილეობა (მწვანეთა ორგანიზაციები, საქმიანობა, პროექტები, სამუშაოები)
ატლასი (მსოფლიოს ქვეყნების ინტერაქტიული მოზაიკური რუკა ინდიკატორებით)

საიტის შექმნა და მისი ორენოვნი ვერსია (ინგლისური და ფრანგული) საშუალებას იძლევა ტექსტები ფართო მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს პირველი წყაროდან. საიტზე წარმოდგენილი სტატიები მოწოდებულია სხვადასხვა უნივერსიტეტებსა და კვლევით ინსტიტუტების მიერ. GoodPlanet  info სთავაზობს მკითხველს საერთაშორისო პოლემიკას გლობალურ საკითხებთან დაკავშირებით.

მთლიანი პროექტის კარტოგრაფიული მხარე წარმოდგენილია 3D ფორმატით, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის ტულუზს უნივერსიტეტის საინჟინრო კარტოგრაფიულ განყოფილებას.

GoodPlanet  info-ს პარტნიორთა შესახებ ინფორმაციისათვის მივყვეთ ლინკს http://www.goodplanet.info/eng/footer/Partenaires,  სადაც უფრო დაწვრილებით ვნახავთ ინფორმაციას BNP ევროპის უმსხვილესი ბანკის, Accenture  საერთაშორისო მენეჯმენტის საკონსულტაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიასა და სხვა მნიშვნელოვანი პარტნიორების შესახებ.

საიტის პირველ გვერდზე ინფორმაცია წარმოდგენილია შემდეგი ბლოკების მიხედვით: ახალი ამბები NEWS; დებატები DEBATES; მიმდინარე აქტუალური საკითხები ISSUES  და ვიდეოები VIDEOS.

საიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მასალა, ცალკე ბლოკის სახით, პლანეტის ალტერნატიული ხედვის თვალსაჩინო მაგალითია. აქ სტრუქტურულად წარმოდგენილია ატლასის სქემა და იგი ახლო ხედით განიხილავს: ინტერაქტიულ რუქას, მოზაიკურ სტრუქტურას და ძირითადი ქვეყნების ინდიკატორებს.  ეს მოზაიკური მაჩვენებლები ახალ კატაკლიზმებთან ერთად ახალ ვარიაციებს განიცდის. აქვეა მუდმივად განახლებადი სტატიები ამავე საიტიდან (რომელიც ძირითადად ფოკუსირებულია პლანეტის დაბინძურების თემაზე).  წარმოდგენილი სურათების საშუალებით ცხადდება ვირტუალური პროცენტული მაჩვენებლები ჩვენს სამყაროში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ.

საიტი წარმოადგენს საჭირო წყაროს იმ პირებსა და ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც აქტუალურად იკვლევენ გარემოცვლილებებთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და პლანეტაზე მიმდინარე კატაკლიზმებთან შეგუების პროცესებს. საიტს აქვს საძიებო სისტემა.