Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

კიდევ ერთი მადლიერების წერილი

DSC_4552-web
ერთი კვირის წინ მოგვმართა უკრაინელმა ისტორიკოსმა, რომელიც მუშაობს ჩვენთვის ძალიან საინტერესო თემაზე - წიგნზე ქართველთა მოღვაწეობაზე ოდესაში და სამხრეთ რუსეთში.
მას დასჭირდა დამატებითი ცნობები პეტრე მელიქიშვილის შესახებ, რომლების გამოქვეყნდა საქართველოში 1928 წელს „თანამედროვე მედიცინაში“.
მას უკვე მიუმართავს რამდენიმე სხვა ბიბლიოთეკაში, მაგრამ - რატომღაც უშედეგოდ.
ჩვენ რა თქმა უნდა სწრაფად დავეხმარეთ მას. რაზედაც მივიღეთ ეს მადლობის წერილი.
შევთანხმდით, რომ კიდევ მოვიძიებთ ამ თემაზე მასალებს.Уважаемые сотрудники Национальной научной библиотеки Грузии, уважаемый господин Ираклий Гарибашвили


Позвольте выразить Вам свою глубокую признаетльность за оказанную мне помощь в научных изысканиях. Уже более пяти лет я исследую историю грузин Южной Украины и в частности Одессы. В 2009 – 2010 годах по заданию Генерального консула Грузии в Одессе я написал книгу «Грузины в Одессе: история и современность», которая и была издана консульством и представлена в Одессе в мае 2010 года ко Дню Независимости Грузии. Несмотря на то, что в книге был использован значительный исторический материал, мне не удалось исчерпать источниковую базу, что естественно для такой малоисследованной до того темы. Долгое время мне не удавалось найти таких изданий: 
1. Меликишвили П. Г. Моя жизнь.— В кн.: П. Г. Меликишвили: Жизнь и труды. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1942, с. XXVII—LVI. На груз. яз.
2. Писаржевский Л. В. Памяти Петра Григорьевича Меликова.—Современная медицина, 1928, № 3/4, с. 270—271. 
3. Лазурский В. Ф. Рыцарь духа.— Современная медицина, 1928, № 3/4, с. 268—269. 
4. Яновская Б. Я. П. Г. Меликов.— Современная медицина, 1928, № 3/4, с. 272—275.
К счастью, я догадался обратиться именно в Вашу библиотеку, где очень оперативно мне смогли помочь, отсканировали и переслали электронной почтой указанные издания. Таким образом, появилась возможность включить эти материалы в мою новую книгу о грузинах на юге Украины, которая планируется к изданию в скором времени. Со своей стороны, я обещаю окликнуться на аналогичные просьбы, если в этом будет необходимость. Надеюсь, что сотрудничество между нами продолжится на благо развитию научных свіязей между Грузией и Украиной. 
Еще раз спасибо. Всех благ Вам и Вашим коллегам. 
Олександр Музычко, доцент кафедры истории Украины Одесского Национального университета шимени И.И. Мечникова, кандидат исторических наук