Skip navigation.
მთავარი

ციტირების ინდექსის დადგენა

გთავაზობთ მეცნიერის ციტირების და H ინდექსების დადგენას Google Scholar-ის, Scopus-ისა და Web of Science-ის სამეცნიერო ბაზების მონაცემებზე დაყრდნობით. შეიტყვეთ მეტი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

o9ker
Avery, John. Hyperspherical Harmonics: Applications in Quantum Theory. Applications oi Quantum Theory. – Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1989. – 276 p.  
ISBN: 0-79230165-X       

წიგნი მნიშვნელოვანია მათემატიკის, ბირთვული ფიზიკის, ატომური ფიზიკისა და კვანტური ქიმიის სფეროს მკვლევარებისთვის. წიგნში ძალან უხვად არის 3D ამოცნობის მაგალითები.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

99qsb

Hospitality Marketing : third edition / David Bowie, Francis Buttle, Maureen Brookes, Anastasia Mariussen. - London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. – 409 p. 

ISBN 978-1-138-92748-3


ეს გაცნობითი ხასიათის სახელმძღვანელოს აჩვენებს, თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული მარკეტინგის პრინციპები სტუმართა მიღების ეტიკეტის ინდუსტრიაში.

სტუდენტთა მოდულების ფარგლებში სპეციალურად დაწერილი სახელმძღვანელო შეიცავს წარმატებულად გამოყენებადი იდეების და ცნებების განხორციელების მაგალითებს რეალური ცხოვრებაში. სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი აქტუალური თემები როგორიცაა: სტატიკური მარკეტინგი, კორპორატიული პასუხისმგებლობა და ურთიერთობების მარკეტინგი, აგრეთვე ინტერნეტის სწავლების ფართო სპექტრი.

მიმდინარე გამოცემა შეიცავს რესტორნების, კაფეებისა და სასტუმროების ინოვაციურ კვლევებს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

16xph
Policing cities: Urban securitization and regulation in a twenty-first century world / Ed. Randy K. Lippert, Kevin Walby. – London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. – 282 p. 
ISBN 978-0-415-83849-8

პოლისის ტიპის პატარა ურბანული ქალაქების აღწერა აერთიანებს საერთაშორისო მკვლევართა მიმოხილვებს, უსაფრთხოებისა და სეკულარიზაციის კონცეპტუალურ საკითხებს პრაქტიკული მაგალითების განხილვით. წიგნის თავები მოიცავს როგორც მსოფლიოს მრავალი დიდი ქალაქების აღწერას (ნიუ-იორკი, პეკინი, პარიზი, ლონდონი, ბერლინი, მექსიკა, იოჰანესბურგი, რიო-დე-ჟანეირო, ბოსტონი, მელბურნი და ტორონტო), ასევე ურბანული ქალაქების დახასიათებას (ბრიტანეთი, სამხრეთ აფრიკა, გერმანია, ავსტრალია და საქართველო).
წარმოდგენილი ნაშრომი იკვლევს არა მხოლოდ ტრადიციული პოლისების საქმიანობასა და რეფორმებს. იგი გვთავაზობს საჯარო რეფორმების დაგეგმვისა და სტრატეგიების რადიკალურ ცვლილებებს. უსახლკაროთა  მეთვალყურეობის ახალი ფორმების, სამართლებრივი რეგულირებისა და ურბანული სივრცის უსაფრთხოებასა და მილიტარიზაციას. აქვე გამოხატულია ემპირიულ კვლევები მეთოდოლოგიურ და მომიჯნავე დისციპლინებში მომუშავე მეცნიერთა თეორიულ შეხედულებებზე დაყრდნობით. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

p7sni

Rethinking the 'Coloured Revolutions' / Ed.: D. Lane, S. White. - London - New York: Routledge, 2012. - XVIII, 308 p.

ISBN  13: 978-0-415-57169-2 (hbk)   
ISBN  13: 978-0-415-81479-9 (pbk)

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 1991 წლის ბოლოდან, დაიწყო არარეგულარული ცვლილებები პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში. კრებულში ყურადღება გამახვილებულია სწორედ ამ ცვლილებებზე, რომელთაც ადგილი ჰქონდა სერბეთში, საქართველოში, უკრაინასა და ყირგიზეთში, 2000-2005 წლებში, რასაც ერთობლივად ეწოდა „ფერადი რევოლუციები“ : განსაკუთრებული ფერის გარეშე სერბეთში,  ვარდების საქართველოში, ნარინჯისფერი უკრაინასა და ტიტების ყირგიზეთში.
გარდა, „ფერადი რევოლუციის“ ქვეყნებში პოლიტიკურ ცვლილებებზე ფოკუსირებისა, კრებულში განხილულია ის ქვეყნებიც, რომელთაც არ გამოუცდიათ ამ ტიპის არარეგულარული ცვლილებები (მაგალითად, ბელორუსია და ყაზახეთი) და ასევე, ყურადღება დათმობილი აქვს რუსეთსა და ჩინეთში „დემოკრატიის განვითარებაზე“ გამოვლენილ რეაქციებს.
კრებული წარმოადგენს „Journal of Communist Studies and Transition Politics“-ის სპეციალურ გამოცემას.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

nr3kq

Cyber Warfare: A  Multidisciplinary  Analysis / Ed.: J. A. Green. - London - New York: Routledge,  2016. - XIV, 182 p.

ISBN  13: 978-0-415-78707-9 (pbk)
ISBN  13: 978-1-138-79307-1 (hbk)

წიგნი წარმოადგენს კიბერ ომის მულტიდისციპლინურ ანალიზს, წამყვანი ექსპერტების მიერ შემოთავაზებულს.
კიბერ ომი, სახელმწიფოთშორისი კიბერ აგრესია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი დღევანდელ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამ მხრივ, განსაკუთრებით საყურადღებოა კომპიუტერული ქსელური შეტევები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ესტონეთში (2007 წ.), საქართველოში (2008 წ.) და ირანში (2010 წ.).  ომის წარმოების ამ მეთოდს აქვს ისეთივე გამანადგურებელი ძალა, როგორც პირობითად შეიარაღებულ კონფლიქტს. ამჟამად, ყველა სახელმწიფოს მსოფლიოში  აქვს კიბერ-თავდაცვის პროგრამა, ხოლო 120 სახელმწიფოზე მეტს კიბერ-შეტევის.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

k9s08

An Introduction to Physical Geography and the Environment: Fourth  Edition / Ed.: J. Holden. - London - New York: Pearson, 2017. - XXV, 810 p.

ISBN: 978-1-292-08357-5 (print)
ISBN: 978-1-292-08361-2 (PDF)
ISBN: 978-1-292-13457-4 (ePub)

ფიზიკური გეოგრაფიისა და გარემოს შესახებ შექმნილი პოპულარული სახელმძღვანელო, მკითხველს აწვდის ინფორმაციას ფიზიკური გეოგრაფიის მთავარი საკითხების შესახებ. ფოკუსირება ხდება პროცესებს, ადგილებსა და გარემოს შორის არსებული კავშირების განხილვასა და იმის დემონსტრირებაზე თუ როგორ „მუშაობს“ ფიზიკური გარემო.
წიგნში, თავების სახით, შემდეგი საკითხებია გადმოცემული:
- ფიზიკური გეოგრაფიის როლი;
- კონტინენტები და ოკეანეები;
- წარსული, ახლანდელი და მომავალი კლიმატი;
- ბიოგეოგრაფია და ეკოლოგია;
- გეომორფოლოგია და ჰიდროლოგია;
- მონიტორინგი და მენეჯმენტი.
ნაშრომის მეოთხე გამოცემა მოიცავს უახლოეს კვლევებს. მკვლევრებმა დეტალურად შეისწავლეს ყველა სივრცე პლანეტაზე და უზრუნველგვყვეს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოძიებული, მდიდარი ინფორმაციით.
წიგნი გამდიდრებულია სქემებითა და ფერადი ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

a2r99

Warwick, Kevin. Artificial Intelligence: The Basics. - London - New York: Routledge, 2012. - VIII, 183 p.

ISBN: 978-0-415-56482-3 (hbk)
ISBN: 978-0-415-56483-0 (pbk)
ISBN: 978-0-203-80287-8 (ebk)

წიგნი გადმოგვცემს ხელოვნული ინტელექტის მნიშვნელობას, სწრაფად ცვალებად თანამედროვე სამყაროში. ნაშრომის ავტორი, Kevin Warwick  განიხილავს, თუ რას ნიშნავს იყო ადამიანი ან მანქანა და ყურადღებას ამახვილებს რობოტოტექნიკის უპირატესობებზე.  
ზოგადად, ნაშრომში შემდეგი საკითხებია განხილული:
- როგორ შეიძლება განვსაზღვროთ ინტელექტი;
- შეუძლიათ მანქანებს „ფიქრი“?
- სენსორული მეხსიერება მანქანულ სისტემებში;
- შემეცნების ბუნება და სხვა.
წიგნი განკუთვნილია ნებისმიერი მკითხველისთვის ვინც დაინტერესებულია ხელოვნური ინტელექტის საკითხით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

mzfd7

Poon, Jessie. International Trade / J. Poon, D. L. Rigby. - London - New York: Routledge, 2017. - 198 p.

ISBN: 978-1-138-82438-6 (hbk)
ISBN: 978-1-138-82439-3 (pbk)
ISBN: 978-1-315-74068-3 (ebk)

წიგნში განხილულია, თუ რა გავლენას ახდენს მოქალაქეების ცხოვრებაზე ვაჭრობა, გლობალური მასშტაბით. რამდენად მნიშვნელოვანია სამომხმარებლო საქონლის მრავალფეროვნება; როგორ არის განაწილებული გაწეული შრომისგან მიღებული ხარჯები ან სარგებელი მსოფლიო მასშტაბით. რამდენად მჭიდრო კავშირშია ეკონომიკური ზრდა და განვითარება ქვეყნებს შორის საქონლისა და მომსახურების გაცვლასთან.
ნაშრომში ასევე გადმოცემულია საერთაშორისო ვაჭრობის ირგვლივ გამართული თანამედროვე დებატები, რომელიც საშუალებას აძლევს მკითხველს მოძებნოს კავშირები ეროვნულ პოლიტიკურ ეკონომიკებს შორის, გლობალურად ინტეგრირებულ სამყაროში.
ინფოარხების ცნობების შეკრება